ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรอกข้อมูล

หมายเหตุ

  • ขณะนี้การยืนยันสิทธิกำลังดำเนินการตามลำดับวันที่ลงทะเบียน ขอให้ท่านตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
  • ท่านที่ระบบหมอพร้อมแจ้ง วัน-เวลา เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้ตรวจสอบ วัน-เวลา ในเว็บไซต์นี้ โดยทาง รพ. จะยึดข้อมูลการยืนยันสิทธิในเว็บไซต์เป็นหลัก