Slide background
ข่าวเด่น KM โรงพยาบาลตำรวจ

ข่าวการจัดการความรู้ (KM) รพ.ตำรวจ

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 7 ก.ค. 2564 post นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ขอประกาศผลการจัดการประกวด “การจัดการความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ...
2 30 เม.ย. 2564 post เเนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ดูแลตนเองที่บ้าน ดูแลตนเองเพื่อชาติ COVID19 เเนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 PGH โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3 27 เม.ย. 2564 post ท่านเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เเละเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่
กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ดูแลตนเองที่บ้าน ดูแลตนเองเพื่อชาติ COVID19 ท่านเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เเละเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่ PGH โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4 26 เม.ย. 2564 post Self Care & Self Lsolation ข้อแนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน
Self Care & Self Lsolation ข้อแนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน
5 26 เม.ย. 2564 post กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 30 ส.ค. 2559 post ประมวลภาพ มหกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลตำรวจ KM Day 2016" ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
7 24 ส.ค. 2559 post ผลงาน KM 9 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอใน "5th KM Got Talent" งานมหกรรมการจัดการความรู้ KM Day 2016
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
8 24 ส.ค. 2559 post ประชาสัมพันธ์ มหกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลตำรวจ "KM Day 2016" พร้อมกำหนดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
9 4 ส.ค. 2559 post คู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง โดย คณะทำงาน KM สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู.
ดาวน์โหลดคู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง โดย คณะทำงาน KM สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู.
Top