Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00
คลินิกระบบทางเดินหายใจ 08:00 - 16:00
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ 08:00 - 12:00
เสาร์ - อาทิตย์
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

post กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเปล จำนวน 5 อัตรา (29 พ.ย. 2565 | views 58)
post ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ ตำแหน่งพยาบาล (21 ต.ค. 2565 | views 776)
post รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ และทดสอบจิตวิทยา ตำแหน่ง พยาบาล (20 ก.ย. 2565 | views 862)
post ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ (7 ก.ย. 2565 | views 1349)
post ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 ส.ค. 2565 | views 1223)
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 2541)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 7385)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 4297)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 11592)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
30 พ.ย. 2563 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2565 (views 2650)
22 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 3316)
3 ก.ค. 2560 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 2962)
17 ต.ค. 2559 แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 3340)
13 ต.ค. 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 4557)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
21 ต.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 149)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
9 ก.พ. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (views 810)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
6 พ.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ (views 1327)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
30 เม.ย. 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1072)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
30 เม.ย. 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1257)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
13 ก.ค. 2563
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 (views 1638)
2 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
2 ธ.ค. 2565 ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
2 ธ.ค. 2565 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
2 ธ.ค. 2565 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 7)
2 ธ.ค. 2565 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 9)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top