Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โพสต์เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 10:35:24 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1582 ครั้ง

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 48 ปี และได้ออกแบบต่อยอดหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ แนวคิด นโยบาย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

ในปี 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 ขึ้นระว่างวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่กำลังดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง หรือผู้ที่หน่วยงานเล็งเห็นว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor) ให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับจำนวน 40 คน (เรียนวันจันทร์ถึงพุธ / หรือวันอื่นในกรณีพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด)

ทางโรงเรียนฯ ขอเชิญท่าน ส่งบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2563 และประกาศผลผู้ผ่านกาคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถ download เอกสารการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/has/th/BMS

 

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top