Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โพสต์เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 10:38:01 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1542 ครั้ง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มทักษะความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีคณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ให้การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามปฏิทินที่แนบ

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล training@mut.ac.th ID Line : @muttraining หรือโทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 และทุกหลักสูตรรับจัด In-house ทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับข้าราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง และสำหรับภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200%

 

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top