Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ผู้ป่วยเก่า (มีนัด) - Revisiting Patient (With Appointment)

ผู้ป่วยที่ประสงค์ขอสำเนาใบแสดงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกการเงิน
(To obtain a copy of Outpatient Billing Records, please contact our Finance Department.)

01

ผู้ป่วยเก่า (มีนัด)

Revisiting Patient. (With Appointment)

Graphic
02

ติดต่อห้องตรวจโรค / ห้องเจาะเลือด

Contact Examination Room / Blood Test Room

Graphic
03

ติดต่อห้องจ่ายยา

Contact Pharmacy. (ติดต่อแผนกการเงิน กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน For non-covered medical expenses please contact Cashier.)

Graphic
แชร์เนื้อหา :
Top