Slide background
Slide background
Slide background

DOWNLOAD ตัวอย่างสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

โพสต์เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 00:00:00 | เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ

  • 4836 ครั้ง


ด้วย วน. ได้จัดทำตัวอย่างสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
และสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะตามที่กำหนดในกฏ ก.ตร.
 
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง 
หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและข้าราชการตำรวจโดยทั่วไปที่สนใจ นำไปใช้เป็นแบบอย่าง
หรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดปัญหาการทำสำนวนที่บกพร่อง

และเสริมสร้างให้การดำเนินการทางวินัยมีมาตรฐานดีขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.discipline.police.go.th
.......................................................
.......................................................
DOWNLOAD สำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
..............................................................................................................

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top