Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 เวลา 16:30:30 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1431 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/2093 ลง 16 พ.ย.66

1. บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจประเภทตำแหน่งทั่วไป

     1.1 ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.                           

     1.2 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.                      

     1.3 ข้าราชการตำรวจระดับ สว.                              

     1.4 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.                         

2. บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจประเภทตำแหน่งเฉพาะทาง

     2.1 ข้าราชการตำรวจสายงานแพทย์ (สบ 3)(สบ 2)                    

     2.2 ข้าราชการตำรวจสายงานเภสัชกรรม (สบ 4)(สบ 3)(สบ 2)                   

     2.3 ข้าราชการตำรวจสายงานพยาบาลวิชาชีพ (สบ 4)(สบ 3)(สบ 2)(สบ 1)            

     2.4 ข้าราชการตำรวจสายงานวิทยาศาสตร์ (สบ 3)(สบ 2)                 

     2.5 ข้าราชการตำรวจสายงานนักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)         

     2.6 ข้าราชการตำรวจสายงานนักกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด (สบ 4)(สบ 3) 

     2.7 ข้าราชการตำรวจสายงานรังสีการแพทย์ (สบ 3)                  

     2.8 ข้าราชการตำรวจสายงานจิตวิทยาคลินิก (สบ 4)(สบ 3)               

     2.9 ข้าราชการตำรวจสายงานอาจารย์พยาบาล (สบ 2)               

     2.10 ข้าราชการตำรวจสายงานช่างภาพทางการแพทย์  (สบ 2)(สบ 1)    

     2.11 ข้าราชการตำรวจสายงานบัญชี  (รอง ผกก.)                          

     2.12 ข้าราชการตำรวจสายงานการเงินและบัญชี (สว.)       

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top