Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6th international on Protein Expression and Purification Strategies 2016

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 เวลา 15:59:29 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1034 ครั้ง

           

เนื่องด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 6th international on Protein Expression and Purification Strategies 2016   ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) ชั้น 3 อาคาร อปร และ ห้องปฎิบัติการ อาคาร อปร ชั้น 14 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมปละสนับสนุนให้ นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการวิจัยโดยเน้นใน เรื่อง  "Protein Expression and Purification Strategies 2016 "

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top