Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 16:03:47 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1025 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนและทุกระดับให้มีความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ การเชื่อมโยงและร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ  ซึ่งรุ่นแรกจะอบรมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์และดาว์นโหลดเอกสารแบบฟร์อมลงทะเบียนได้ที่ www.opdc.go.th  โดยจัดอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน รุนที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ โรงแรมสยาม แอท สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 02 356 9999 ต่อ 9956 8818 
 
>>สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top