Slide background
Slide background
Slide background

โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 11:49:01 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1086 ครั้ง

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองรวม 6 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายปกครอง
2.หลักสูตร กฏหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3.หลักสูตร กฏหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
4.หลักสูตร กฏหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5.หลักสูตร กฏหมายปกครองสำหรับบริหาร
6.หลักสูตร กฏหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย

ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.frda.or.th  หรือ โทร0-2141-1034  0-2141-0709 โทรสาร 0-2143-9860 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

 

>>สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top