Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

โพสต์เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 13:56:09 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1367 ครั้ง

        ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

        ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th ในรายชื่อหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1 และ 5.2.42 ตามลำดับ

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top