Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ครั้งที่ 2” (2nd Routine Patient Care Research Conference 2017)

โพสต์เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 16:39:21 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 925 ครั้ง

               ด้วยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชมรมระบาดวิทยาคลินิก รมรมเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ได้มีการจัดประชุมวิชาการ มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ครั้งที่ 2 (2nd Routine Patient Care Research Conference 2017) เพื่อสนับสนุนนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขด้านการวิจัย กระตุ้นให้มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับบุคคล สาธารณสุข เพื่อการพัฒนาแกนนำ/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ พัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย และความรู้จากการวิจับสู่การปฏิบัติ

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมที่ http://medtu.tv/r2r/ หรือ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ e-mail: hresearch2017@hotmail.com

             ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมที่ e-mail: hresearch2017@hotmail.com

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top