Slide background
Slide background
Slide background

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 3 (Public- Private Partnership for Executive Program: PEP)

โพสต์เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:09:50 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 485 ครั้ง

             ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRPD) ซึ่งก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 3 (Public- Private Partnership for Executive Program: PEP)"  โดยหลักสูตร PEP ใช้ระยะเวลาในการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศรวม 70 ชั่วโมง (จำนวน 13 วัน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) ให้แก่ผู้บริหารของรัฐที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการร่วมลงทุน เพื่อให้สามารถจัดทำหรือกำกับการจัดทำนโยบายและโครงการ PPPs ทั้งในโครงการเชิงเศรษฐกิจ 

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top