Slide background
Slide background
Slide background

การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 11:03:13 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 743 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  และต่อมา วช. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) สำหรับให้หน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน นั้น  
    ในการนี้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้มีหนังสือเชิญบุคลากร วช. เป็นวิทยากรไปบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ แต่ วช. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์วิทยากรไปบรรยายนอกสถานที่ได้ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงาน และระบบ DRMS สำหรับหน่วยงานนำร่อง โดยจัดเป็นประจำตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ทางเว็บไซต์ระบบ NRMS (www.nrms.go.th)

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top