Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง และ เข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษ "DIFA TES" ทักษะการอ่าน

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560 เวลา 18:14:30 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1162 ครั้ง

      กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการแจ้งกำหนดการฝึกอบรมและเข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นยศ พ.ต.ท.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เกิน 10 นาย หากผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบ DIFA TES ทั้งทักษะการอ่าน และการฟังระดับ B2 แล้วสามารถส่งผลการทดสอบมายังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบการสื่อสารทางวาจาต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่มีผลการทดสอบ DIFA TES ต้องเข้ารับการทดสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
    หากหน่วยงานประสงค์จะส่งข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าอบรม สามารถส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไปยังสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการโดยตรงภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.go.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top