Slide background
Slide background
Slide background

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคและเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23

โพสต์เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 15:37:39 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 742 ครั้ง

 

                          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคและเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Publice and Private Management) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักบริการระดับกลางและระดับสูงมีโอกาศได้พัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเอกชนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาตค

>>ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top