Slide background
Slide background
Slide background

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ หรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 13:44:39 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 343 ครั้ง
แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top