Slide background
Slide background
Slide background

คำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.62

โพสต์เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 10:13:07 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2971 ครั้ง

คำสั่ง รพ.ตร.

1941/2562 ข้าราชการตำรวจ

1942/2562 ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ

1943/2562 ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20

1946/2562 ลูกจ้างประจำ

1947/2562 ลูกจ้างประจำปรับระดับอัตราเงินเดือน

1948/2562 ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

1949/2562 พนักงานราชการ

2052/2562 ลง 9 ต.ค.62 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเนื่องจากลาศึกษา

คำสั่ง บก.อก.รพ.ตร.

91/2562 ข้าราชการตำรวจ

92/2562 ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ

คำสั่ง วพ.รพ.ตร.

100/2562 ข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง นต.รพ.ตร.

55/2562 ข้าราชการตำรวจ

56/2562 ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top