Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เอกสารประกอบการอบรม JCI

โพสต์เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 14:36:31 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)

  • 10898 ครั้ง

เอกสารประกอบการอบรม JCI

>> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<
มาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานโรงพยาบาล JCI
หมวดต่างๆของมาตรฐานโรงพยาบาล JCI

มาตราฐานการรองรับ JCI สำหรับโรงพยาบาล ฉบับที่ 6
การดูแลผู้ป่วย COP.1 - COP.9.3 (25 มาตรฐาน)
COP Related -PCI การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ
การดูแลทางวิสัญญีและศัลยกรรม

เอกสารอัพเดท (17 พฤษภาคม 2560)
มาตรฐานการบริการสุขภาพนานาชาติ กับการบริหารจัดการโรงพยาบาล ประจำปี 2560 (FMS)
การจัดการด้านยาและการใช้ยา (MMU) 
การให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัว (PFE)
สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว (PFR)

เอกสารอัพเดท (22 สิงหาคม 2560)
จุดเน้นมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยและการบริการความเสี่ยงและหลักการจัดการ (QPS1) - เอกสารที่ 1
จุดเน้นมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยและการบริการความเสี่ยงและหลักการจัดการ (QPS2) - เอกสารที่ 2
จุดเน้นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การนำ และทิศทางิงค์กร (GLD)
จุดเน้นมาตรฐานคุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร (SQE)
จุดเน้นมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (PCI)


ข้อมูลสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลตำรวจ ต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์
ถ้าไม่สามารถดูข้อมูลได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. โทร 6352


 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top