Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ติดต่อโรงพยาบาลตำรวจ
ที่อยู่ - เบอร์ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2207-6000
เดินทางด้วยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่าน
จุดลงป้ายรถประจำทาง สายรถเมล์ที่ผ่าน
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 15,16, 25, 40, 45, 48, 54, 73, 79, 204, ปอ.501, 204, 579, 508, 573, ปอ.พ12
2. ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 2, 16, 25, 40, 45, 48, 54, 73, 77, 79, 204, ปอ.504, 511, 513, 573, 577
3. วัดปทุมวนาราม 14, 17, 40. 45, 48, 54, 73, 79, 204, ปอ.573, 579
4. พระพรหมเอราวัณ 2, 16, 21, 25, 40, 45, 48, 112, ปอ.501,508, 513
5. โรงพยาบาลตำรวจ 14, 15, 25, 77, ปอ.504, 505, ปอ.พ.12, 20
6. เพนนิซูล่า 14, 15, 25, 77, ปอ.504, 505, ปอ.พ.12, 20
เวลาเปิด-ปิดประตู ของโรงพยาบาลตำรวจ
ประตู เวลาเปิด-ปิด
ประตูฝั่งถนนพระราม 1 เปิด 24 ชั่วโมง ทั้งทางเข้าและทางออก
ประตูทางฝั่งถนนราชดำริ เปิด 5.00 น. - ปิด 20.00 น.
ประตูฝั่งอังรีดูนังต์ เปิด 5.00 น. - ปิด 20.00 น

หมายเหตุ : รถส่งผู้ป่วยฉุกเฉินบุคคลภายนอกเข้าได้ 24 ชั่วโมง ทุกประตู

แชร์ข้อมูลนี้:
Top