Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 12 มิ.ย. 2567 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) (views 174)
2 3 พ.ค. 2567 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) (views 288)
3 18 เม.ย. 2567 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) (views 269)
4 2 ก.พ. 2567 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๗ (แบบ สขร.๑) (views 600)
5 9 ม.ค. 2567 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) (views 646)
6 9 พ.ย. 2566 post ประกาศแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (views 706)
7 3 ต.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) (views 777)
8 22 ก.ย. 2566 post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (views 1775)
9 2 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) (views 723)
10 8 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) (views 720)
11 19 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 543)
12 30 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) (views 567)
13 26 ต.ค. 2565 post ประกาศแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2566 (views 1331)
14 20 ต.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้เก็บวัตถุพยานพร้อมระบบดูดไอสารเคมี จำนวน ๓ ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 1091)
15 10 ต.ค. 2565 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1255)
16 7 ต.ค. 2565 post ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 66 เล่ม 2 (views 1719)
17 7 ต.ค. 2565 post ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 66 เล่ม 1 (views 1800)
18 13 ก.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 708)
19 8 ก.ย. 2565 post "ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บวัตถุพยานพร้อมระบบดูดไอสารเคมี จำนวน 3 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา)" (views 710)
20 2 ส.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 902)
21 28 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1252)
22 26 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจดีเอ็นเอ ขนาด ๔ เส้น จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1398)
23 13 ธ.ค. 2564 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) ๑ PACKAGE จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (views 1307)
24 5 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1398)
25 5 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1285)
26 5 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องกำจัดฟอร์มาลีนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1093)
27 4 พ.ย. 2564 post ประกาศแผนการจัดซื้อยา 15 รายการ (views 1155)
28 4 พ.ย. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 (แบบ สขร.1) (views 1035)
29 28 ต.ค. 2564 post ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 65 เล่ม 1 (views 1563)
30 28 ต.ค. 2564 post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 65 เล่ม 2 (งบลงทุน) (views 1772)
31 28 ต.ค. 2564 post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี65 เล่ม 1 (งบดำเนินงาน) (views 1279)
32 28 ต.ค. 2564 post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (views 1384)
33 27 ก.ย. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 (แบบ สขร.1) (views 1209)
34 27 ส.ค. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 (แบบ สขร.1)" (views 1204)
35 19 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1257)
36 27 ก.ค. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 (เพิ่มเติม) - ก.ค. 64 (แบบ สขร.1) (views 1279)
37 30 มิ.ย. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 (แบบ สขร.1) (views 1384)
38 28 พ.ค. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน เม.ย. - พ.ค. 64 (แบบ สขร.1) (views 1389)
39 6 พ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 1421)
40 23 เม.ย. 2564 post ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตั้งแต่เดือน ต.ค. 63-เม.ย. 64 (แบบ สขร.1) (views 1305)
41 13 ม.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564 (views 1540)
42 2 ธ.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1336)
43 22 ต.ค. 2563 post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ 2564 (views 2315)
44 11 ส.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1465)
45 1 ก.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1552)
46 24 มิ.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (views 1566)
47 20 เม.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (views 1684)
48 20 เม.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (views 1532)
49 19 ธ.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1541)
50 3 ต.ค. 2562 post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (views 2645)
51 16 ก.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 1753)
52 23 ก.ค. 2562 post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นย.รพ.ตร. (เพิ่มเติม) (views 1648)
53 13 มิ.ย. 2562 post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นย.รพ.ตร. (views 1653)
54 8 ก.พ. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1701)
55 3 ม.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 1637)
Top