Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศ และประชาสัมพันธ์"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 1 ก.ค. 2565 post คณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนและฝึกอบรมงานวิจัย โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อพิจารณารับรางวัล “นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลตำรวจ” (views 29)
ร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศหรือสากล ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2565...
2 27 มิ.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี จำนวน 40 คนต่อวัน เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 7 และ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (views 146)
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (ฉกร.) ชั้น 3...
3 19 มิ.ย. 2565 post มาตราการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา กัญชง และพืชตระกูล Cannabis ในพื้นที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 83)
4 15 มิ.ย. 2565 post แพทยสภา ขอเชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งออนไลน์ กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568 (views 59)
ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้ Pin Code...
5 10 มิ.ย. 2565 post ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์จากบริษัท EBSCO (ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 2565) (views 95)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อห้องสมุด EBSCO...
6 10 มิ.ย. 2565 post ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ ของห้องสมุดกลางโรงพยาบาลตำรวจ (views 76)
การเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโรงพยาบาลตำรวจ หรือติดต่อรับ Usar Name การใช้งานห้องสมุด
7 10 มิ.ย. 2565 post เข้าห้องสมุดโรงพยาบาลตำรวจผ่าน PC และ Molibe ได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องเปิด Proxy ไม่ต้อง VPN ด้วย My LOFT .xyz อยู่ที่ไหนก็เข้าได้ (views 70)
เข้าห้องสมุดโรงพยาบาลตำรวจผ่าน PC และ Molibe ได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องเปิด Proxy ไม่ต้อง VPN ด้วย My LOFT .xyz อยู่ที่ไหนก็เข้าได้...
8 9 มิ.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด เนื่องในโอกาส “สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (views 149)
ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ธนาคารเลือด อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 7 โรงพยาบาลตำรวจ...
9 7 มิ.ย. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการเเพทย์ เเละผู้สนใจ อบรมโครงการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี เรื่อง "การปฏิบัติงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิกที่ดี" (views 75)
ในวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
10 6 มิ.ย. 2565 post กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดทำการอัลตร้าซาวด์นอกเวลาราชการ (views 208)
เวลาทำการ อังคาร - พฤหัส 16.00 - 20.00น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์...
11 5 มิ.ย. 2565 post คลินิกนอกเวลาราชการ "กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ" (views 257)
12 1 มิ.ย. 2565 post คุยเรื่อง “ปันรักษ์” คาเฟ่กลางเมือง (views 192)
ปั้นแบรนด์ครอบครัวตำรวจกับ "คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์" นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
13 1 มิ.ย. 2565 post ฝ่ายกฎหมายและวินัย จัดทำสื่อเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (views 221)
เพื่อให้ความรู้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน...
14 27 พ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ (views 91)
โรงพยาบาลตำรวจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
15 27 พ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล สำหรับบุคลกรสาธารณสุข” (views 70)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพล ราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
16 27 พ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 5th Osteoporosis Day in Police General Hospital 2022 (views 110)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
17 24 พ.ค. 2565 post กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น. (views 312)
ณ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ เริ่มเปิดให้บริการในวันจันทร์
18 18 พ.ค. 2565 post “ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายเวชระเบียนฯ (views 700)
“ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายเวชระเบียน
19 18 พ.ค. 2565 post ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 200)
ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน
20 18 พ.ค. 2565 post ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการข้อมูลทางเวชระเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 274)
ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการข้อมูลทางเวชระเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์ใหเแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน
21 14 พ.ค. 2565 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อ การฝังเข็มรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) (views 82)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อ การฝังเข็มรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน
22 12 พ.ค. 2565 post สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น”วันพยาบาลสากล” (views 84)
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น”วันพยาบาลสากล”
23 10 พ.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 120 ท่านต่อวัน ในวันจันทร์และวันพุธ เริ่มวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม (views 681)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 120 ท่านต่อวัน ในวันจันทร์และวันพุธ เริ่มวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม
24 25 เม.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป (views 554)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป...
25 20 เม.ย. 2565 post สมาคมเเม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดให้บริการ “ร้านกาแฟ ปันรักษ์ คาเฟ่” (views 60)
สมาคมเเม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดให้บริการ “ร้านกาแฟ ปันรักษ์ คาเฟ่”...
26 13 เม.ย. 2565 post กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (views 717)
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง...
27 10 เม.ย. 2565 post วิธีสังเกตตนเอง ว่ามีความเสี่ยงในการรู้สึกสิ้นหวังหรือไม่ (views 107)
วิธีสังเกตตนเอง ว่ามีความเสี่ยงในการรู้สึกสิ้นหวังหรือไม่...
28 10 เม.ย. 2565 post กรมการแพทย์ เผยแพร่คู่มือฉบับประชาชนกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง (views 134)
กรมการแพทย์ เผยแพร่คู่มือฉบับประชาชนกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง...
29 10 เม.ย. 2565 post เทศกาลสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID (views 86)
เทศกาลสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID...
30 10 เม.ย. 2565 post สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส (views 92)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส...
31 10 เม.ย. 2565 post สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส (views 85)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส...
32 6 เม.ย. 2565 post ขอเชิญชวนบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสุขภาพ (views 233)
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสุขภาพ
33 6 เม.ย. 2565 post เปิดรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ - สมทบ ) (views 312)
เปิดรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ - สมทบ )...
34 2 เม.ย. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่อง หอยนางรมช่วยบรรเทาอาการไฮโปไทรอยด์ เพราะมีสังกะสี (views 94)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่อง หอยนางรมช่วยบรรเทาอาการไฮโปไทรอยด์ เพราะมีสังกะสี...
35 2 เม.ย. 2565 post เนื่องในโอกาส วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันออทิสติกโลก” (World Autism Awareness Day) (views 96)
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันออทิสติกโลก” (World Autism Awareness Day)...
36 1 เม.ย. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่อง ผู้แพ้นมสามารถกินเผือกทดแทนได้. (views 104)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่อง ผู้แพ้นมสามารถกินเผือกทดแทนได้...
37 1 เม.ย. 2565 post วันข้าราชการพลเรือน (views 115)
เนื่องในโอกาสวันวันข้าราชการพลเรือน ...
38 1 เม.ย. 2565 post แนวทางการรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม1และเข็ม2 (views 116)
แนวทางการรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2...
39 31 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (views 163)
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19...
40 31 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ประเด็นเรื่อง อาการความดันต่ำ เวียนหัวบ่อย เป็นสัญญาณของโรคอัมพฤกษ์ (views 104)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อาการความดันต่ำ เวียนหัวบ่อย เป็นสัญญาณของโรคอัมพฤกษ์...
41 31 มี.ค. 2565 post ข้อห้ามช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (views 156)
ข้อห้ามช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีอะไรบ้างเช็กเลย...
42 31 มี.ค. 2565 post สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (views 96)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้ กลุ่มเสี่ยงโควิด-19...
43 30 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชน ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ “ไบโพลาร์ รักษาได้ ขอแค่ร่วมมือ” (views 97)
(World Bipolar Day 2022) โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชน ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ “ไบโพลาร์ รักษาได้ ขอแค่ร่วมมือ”
44 30 มี.ค. 2565 post 5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID 19 (views 106)
5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID 19...
45 30 มี.ค. 2565 post โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) สามารถรักษาหายได้ ด้วยการกินยาและกิจกรรมบำบัด (views 97)
โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) สามารถรักษาหายได้ ด้วยการกินยาและกิจกรรมบำบัด...
46 29 มี.ค. 2565 post บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จะทำการปิดเส้นทางเดิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 (views 124)
เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จะทำการปิดเส้นทางเดิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565...
47 29 มี.ค. 2565 post ขอเรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม (views 104)
เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จึงปรับเส้นทางเป็น “การเดินรถทางเดียว”...
48 29 มี.ค. 2565 post แจ้งความออนไลน์กับศูนย์บริหารการรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (views 231)
ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งความออนไลน์กับศูนย์บริหารการ...
49 29 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องสุขภาพเรื่องนอนกรนเสียงดัง สะดุ้งตื่นกลางดึก เป็นสัญญาณของโรคใหลตาย (views 108)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่องสุขภาพเรื่องนอนกรนเสียงดัง สะดุ้งตื่นกลางดึก เป็นสัญญาณของโรคใหลตาย...
50 29 มี.ค. 2565 post 6 ข้อปฏิบัติ Home Isolation (กรณีต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน) (views 143)
6 ข้อปฏิบัติ Home Isolation (กรณีต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน)...
51 29 มี.ค. 2565 post Swab ลึกถึงเพดานจมูกทำเนื้อเยื่อพังผืดเสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็น “ข้อมูลเท็จ” (views 95)
Swab ลึกถึงเพดานจมูกทำเนื้อเยื่อพังผืดเสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็น “ข้อมูลเท็จ”...
52 28 มี.ค. 2565 post วัคซีนโควิด 19 ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ (views 133)
วัคซีนโควิด 19 ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้...
53 28 มี.ค. 2565 post ความแตกต่างระหว่าง “ไข้เลือดออกกับโควิด 19 (views 122)
ความแตกต่างระหว่าง “ไข้เลือดออกกับโควิด 19...
54 28 มี.ค. 2565 post เตรียมตัวก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ (views 106)
เตรียมตัวก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ กลุ่ม 608 ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา...
55 26 มี.ค. 2565 post กิจกรรมครอบครัว เทศกาลสงกรานต์ จัดได้ (views 124)
กิจกรรมครอบครัว เทศกาลสงกรานต์ จัดได้...
56 25 มี.ค. 2565 post สวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (views 172)
กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด 19 ...
57 25 มี.ค. 2565 post สาธารณสุข จับมือ 3 หน่วยงาน พัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" (views 92)
สาธารณสุข จับมือ 3 หน่วยงาน พัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่านหมอพร้อม ...
58 24 มี.ค. 2565 post วัณโรคสากล ประจำปี 2565 (World Tuberculosis Day 2022) (views 149)
เนื่องในโอกาสวัณโรคสากล ประจำปี 2565 (World Tuberculosis Day 2022)...
59 20 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบ สามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 10 วินาที (views 107)
กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบ สามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 10 วินาที...
60 20 มี.ค. 2565 post แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาโควิดแต่ละสิทธิการรักษา ตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ยกเลิก UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว (views 612)
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาโควิดแต่ละสิทธิการรักษา ตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ยกเลิก UCEP...
61 20 มี.ค. 2565 post ศบค. ปรับมาตรการป้องกันโควิด ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ เริ่ม 1 เมษายน พ.ศ. 2565 (views 237)
ศบค. ปรับมาตรการป้องกันโควิด ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ เริ่ม 1 เมษายน พ.ศ. 2565...
62 18 มี.ค. 2565 post หน่วยประกันชีวิต หน่วยทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการทางแอพพลิเคชันไลน์(Line official) “POLICE CLAIM” ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น. (views 142)
หน่วยประกันชีวิต หน่วยทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการทางแอพพลิเคชันไลน์(Line official) “POLICE CLAIM” ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
63 17 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ”สัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย” (views 164)
โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ”สัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย” เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน...
64 17 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องการบ่งต้อด้วยหนามหวาย สามารถรักษาต้อลม ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม และความผิดปกติอื่นๆกับดวงตาได้ (views 156)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่องการบ่งต้อด้วยหนามหวาย สามารถรักษาต้อลม ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม และความผิดปกติอื่นๆกับดวงตาได้...
65 17 มี.ค. 2565 post ระบบรักษา UCEP กับ UCEP Plus ต่างกันอย่างไร (views 135)
ระบบรักษา UCEP กับ UCEP Plus ต่างกันอย่างไร...
66 17 มี.ค. 2565 post ความแตกต่างระหว่าง UCEP กับ UCEP Plus (views 143)
ความแตกต่างระหว่าง UCEP กับ UCEP Plus...
67 17 มี.ค. 2565 post ต้อนรับสงกรานต์ ป้องกันโควิด (views 105)
ต้อนรับสงกรานต์ ป้องกันโควิด กิจกรรม: ทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป ขนทรายเข้าวัด...
68 17 มี.ค. 2565 post ดื่มสุรา ไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด (views 113)
การดื่มสุราเป็นประจำทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อโควิด..
69 17 มี.ค. 2565 post แนวทางจัดกิจกรรมในชุมชน (views 99)
แนวทางจัดกิจกรรมในชุมชน...
70 17 มี.ค. 2565 post หน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (views 112)
หน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทาง...
71 16 มี.ค. 2565 post “เจอ-แจก-จบ” กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) (views 325)
“เจอ-แจก-จบ” กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)...
72 16 มี.ค. 2565 post กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 (views 233)
กรณีต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolation) เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการนำหลักเกณฑ์...
73 16 มี.ค. 2565 post กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 10/2565 "เตือนประชาชนระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (views 150)
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 10/2565 "เตือนประชาชนระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน...
74 16 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ตรีผลา ผสมใบรางจืด สามารถขับพิษในตับได้ (views 101)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่อง ตรีผลา ผสมใบรางจืด สามารถขับพิษในตับได้...
75 15 มี.ค. 2565 post ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว ใน กทม. (views 119)
ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว ใน กทม. ต้องการรับยา “ฟ้าทะลายโจร...
76 15 มี.ค. 2565 post แนะวิธีดูแลป้องกันเด็กเล็กจาก COVID 19 (views 134)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่มพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น...
77 15 มี.ค. 2565 post เด็กเล็กหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด บางคนอาจเกิดผลข้างเคียง แต่เด็กในวัยนี้อาจไม่สามารถอธิบาย หรือสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองได้ (views 122)
เด็กเล็กหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด บางคนอาจเกิดผลข้างเคียง แต่เด็กในวัยนี้อาจไม่สามารถอธิบาย หรือสังเกตอาการ...
78 14 มี.ค. 2565 post ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน” (views 169)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน”...
79 14 มี.ค. 2565 post ผู้วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (views 123)
ผู้วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน...
80 14 มี.ค. 2565 post สปส. กล่าวว่า ทุก รพ.ที่เป็นคู่สัญญากับ สนง.ประกันสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน หากผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับบริการ (views 199)
ผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับบริการ รพ.ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ ที่ผ่านมา หากเป็นรพ.คู่สัญญาและปฏิเสธไม่รับการรักษา...
81 14 มี.ค. 2565 post ตามแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 โดยกรมการแพทย์ (views 179)
ตามแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 โดยกรมการแพทย์...
82 14 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน เสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (views 86)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่องใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน เสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท...
83 14 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับ 5 โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดอันดับ 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (views 110)
โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับ 5 โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดอันดับ 30 โรงพยาบาลที่ดี...
84 14 มี.ค. 2565 post ผู้ป่วยโควิดเข้าเกณฑ์ UCEP Plus ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (views 96)
ผู้ป่วยโควิดเข้าเกณฑ์ UCEP Plus ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง...
85 11 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องดื่มน้ำขิงร้อนกับมะนาว ทำให้เชื้อโควิด 19 ฝ่อหมด (views 128)
กรณีที่มีการส่งต่อในประเด็นสุขภาพเรื่องดื่มน้ำขิงร้อนกับมะนาว ทำให้เชื้อโควิด 19 ฝ่อหมด...
86 10 มี.ค. 2565 post การเข้าร้านอาหารในยุคโควิดอย่างไรให้ปลอดภัย (COVID free setting) (views 166)
การเข้าร้านอาหารในยุคโควิดอย่างไรให้ปลอดภัย (COVID free setting)...
87 10 มี.ค. 2565 post “ อย่าฉีดแอลกอฮอล์ ”หน้ากากอนามัย (views 126)
“ อย่าฉีดแอลกอฮอล์ ”หน้ากากอนามัย...
88 10 มี.ค. 2565 post วัคซีนโควิดลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ 41 เท่า (views 102)
วัคซีนโควิดลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ 41 เท่า...
89 10 มี.ค. 2565 post หมอชวนรู้ ตอนที่ 11 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า (views 139)
โรคซึมเศร้าคืออะไร และ แนวทางการดูแลรักษาโรคนี้อย่างถูกวิธีคืออะไร...
90 10 มี.ค. 2565 post กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชวนเช็คสุขภาพใจ (views 126)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชวนเช็คสุขภาพใจ...
91 10 มี.ค. 2565 post กรมควบคุมโรค เผยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว (views 97)
กรมควบคุมโรค เผยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว...
92 10 มี.ค. 2565 post Q&A คลายข้อข้องใจ ถาม : หากผู้เป็นแม่ติดเชื้อโควิด จะให้ลูกดูดนมจากเต้าได้หรือไม่ ? (views 96)
Q&A คลายข้อข้องใจถาม : หากผู้เป็นแม่ติดเชื้อโควิด จะให้ลูกดูดนมจากเต้าได้หรือไม่ ?...
93 9 มี.ค. 2565 post เนื่องในโอกาสวันไตโลก ประจำปี 2565 (World Kidney Day 2022) (views 157)
เนื่องในโอกาสวันไตโลก ประจำปี 2565 (World Kidney Day 2022)...
94 9 มี.ค. 2565 post การแบ่งแยกผู้ป่วยโควิด 3 อาการ ได้แก่ (views 127)
การแบ่งแยกผู้ป่วยโควิด 3 อาการ ได้แก่...
95 9 มี.ค. 2565 post ATK มีทั้งชนิดตรวจจากจมูกและน้ำลาย ต้องทำการตรวจอย่างถูกวิธี (views 147)
ATK มีทั้งชนิดตรวจจากจมูกและน้ำลาย ต้องทำการตรวจอย่างถูกวิธี ตามคำแนะนำของแต่ละยี่ห้อ...
96 9 มี.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะ ชุดตรวจ ATK ใช้แล้ว (views 88)
กรมอนามัย แนะ ชุดตรวจ ATK ใช้แล้ว ติดป้ายเตือน “ขยะติดเชื้อ” ก่อนทิ้ง ป้องกันแพร่เชื้อ...
97 9 มี.ค. 2565 post เร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่หญิงตั้งครรภ์ (views 79)
เร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่หญิงตั้งครรภ์...
98 9 มี.ค. 2565 post กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดทำแบบสำรวจ "Check list โรคซึมเศร้า" (views 287)
โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดทำแบบสำรวจ "Check list โรคซึมเศร้า" เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน หากมีอาการอย่างน้อย 5 อาการ
99 6 มี.ค. 2565 post ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravia) เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอาการ (views 318)
ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravia) เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอาการ...
100 6 มี.ค. 2565 post หลัก 10 ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยการนอนหลับที่ดี (Sleep hygiene) (views 183)
หลัก 10 ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยการนอนหลับที่ดี (Sleep hygiene)...
101 6 มี.ค. 2565 post กรมอนามัยย้ำ สวมหน้ากากถูกวิธี ปฏิบัติตามมาตรการแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) (views 171)
กรมอนามัยย้ำ สวมหน้ากากถูกวิธี ปฏิบัติตามมาตรการแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention)...
102 6 มี.ค. 2565 post 10 สัญญาณเตือน”เสี่ยงฆ่าตัวตาย (views 126)
10 สัญญาณเตือน”เสี่ยงฆ่าตัวตาย...
103 5 มี.ค. 2565 post แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคโควิด 19 (views 211)
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคโควิด 19...
104 5 มี.ค. 2565 post การฉีดวัคซีนโควิดลดภาวะลองโควิด (views 179)
กลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนและต่อมาติดเชื้อ พบภาวะลองโควิด 5%- กลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและติดเชื้อ พบภาวะลองโควิด 11%...
105 5 มี.ค. 2565 post ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ (views 118)
ค้นหาและจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุไม่ได้ฉีดวัคซีน - หากผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลยินยอมรับวัคซีนทันที...
106 5 มี.ค. 2565 post การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี (views 137)
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี...
107 3 มี.ค. 2565 post แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชน (views 192)
แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชน หากสงสัยว่าท่านหรือคนใกล้ชิดติดโควิด-19...
108 2 มี.ค. 2565 post ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร (views 224)
ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร...
109 2 มี.ค. 2565 post “มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด” (views 170)
“มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด”...
110 2 มี.ค. 2565 post 3 ขั้นตอน บริการสายด่วน “ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch” (views 147)
3 ขั้นตอน บริการสายด่วน“ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch”...
111 2 มี.ค. 2565 post ดีเดย์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เจอ แจก จบ” ผู้ติดโควิด เปิดบริการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น (views 193)
ดีเดย์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เจอ แจก จบ” ผู้ติดโควิด เปิดบริการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น
112 2 มี.ค. 2565 post สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศในระบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (views 160)
สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศในระบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป...
113 2 มี.ค. 2565 post ความแตกต่างรักษาแบบ “ ผู้ป่วยนอก ” กับ " HI ” (views 177)
ความแตกต่างรักษาแบบ “ ผู้ป่วยนอก ” กับ " HI ”...
114 28 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเตือนภัยโควิด ระดับ 4 (views 140)
สาธารณสุขเตือนภัยโควิด ระดับ 4...
115 28 ก.พ. 2565 post กรมการกงสุล ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย รูปแบบ TEST AND GO ใหม่ เริ่ม 1 มี.ค. 65 (views 140)
กรมการกงสุล ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย รูปแบบ TEST AND GO ใหม่ เริ่ม 1 มี.ค. 65...
116 28 ก.พ. 2565 post ทำความเข้าใจระยะฟักเชื้อโอมิครอน ที่ต้องระวังและช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ (views 209)
ทำความเข้าใจระยะฟักเชื้อโอมิครอน ที่ต้องระวังและช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ...
117 28 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ยึดมาตรการ (views 94)
สาธารณสุขขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ยึดมาตรการ...
118 28 ก.พ. 2565 post สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19 (views 148)
สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19...
119 27 ก.พ. 2565 post สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็น “สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายใน Social” (views 149)
สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็น “สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายใน Social”...
120 27 ก.พ. 2565 post 7 ข้อปฏิบัติ ในการนั่งเรือให้ปลอดภัย (views 128)
ตำรวจสอบสวนกลาง จึงมี 7 ข้อปฏิบัติ ที่จะทำให้ผู้ที่จะเดินทางด้วยเรือ สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย มาให้ทราบกันดังนี้...
121 27 ก.พ. 2565 post How to ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ลดโอกาสเเพร่เชื้อ หน้ากากอนามัยนับเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี (views 117)
How to ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ลดโอกาสเเพร่เชื้อ หน้ากากอนามัยนับเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี...
122 27 ก.พ. 2565 post ป้องกันตัวเองอย่างไรในยุคโควิด เมื่อต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ (views 117)
ป้องกันตัวเองอย่างไรในยุคโควิด เมื่อต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ...
123 27 ก.พ. 2565 post สาธารณสุข เพิ่มสายด่วน โทร. 02-590-4111 ผู้พิทักษ์อนามัย ให้คำปรึกษา คัดกรองอาการ ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวที่บ้าน (views 89)
สาธารณสุข เพิ่มสายด่วน โทร. 02-590-4111 ผู้พิทักษ์อนามัย ให้คำปรึกษา คัดกรองอาการ ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวที่บ้าน...
124 27 ก.พ. 2565 post มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site ในสถานศึกษาของ กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มี ดังนี้ (views 85)
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site ในสถานศึกษาของ กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มี ดังนี้...
125 27 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเปิดบริการ “เจอ แจก จบ” แจกยา 3 สูตรให้ผู้ติดโควิดแบบผู้ป่วยนอก (views 316)
กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด 19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไป...
126 26 ก.พ. 2565 post แจ้งเปลี่ยนเส้นทางการเข้า-ออก อาคารบำบัดน้ำเสีย รพ.ตร. (views 176)
127 25 ก.พ. 2565 post อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19 (views 235)
อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19...
128 25 ก.พ. 2565 post การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ในช่วงโควิด 19 (views 172)
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ในช่วงโควิด 19...
129 25 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องเปิดปากวันละ 10 วินาที ช่วยลดอาการปอดอักเสบ (views 117)
แนะนำว่าให้เปิดปากวันละ 10 วินาที ช่วยลดอาการปอดอักเสบได้...
130 25 ก.พ. 2565 post “ผู้สูงอายุ” เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน (views 141)
“ผู้สูงอายุ” เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน...
131 25 ก.พ. 2565 post คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน (views 122)
คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน - สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก -...
132 25 ก.พ. 2565 post ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด (views 122)
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด...
133 25 ก.พ. 2565 post 4 ขั้นตอน ผู้ป่วยโควิดเข้าระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน (views 178)
4 ขั้นตอน ผู้ป่วยโควิดเข้าระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน...
134 25 ก.พ. 2565 post อาการ "เด็กติดเชื้อโควิด" ที่ต้องเฝ้าสังเกต (views 121)
อาการ "เด็กติดเชื้อโควิด" ที่ต้องเฝ้าสังเกต...
135 23 ก.พ. 2565 post เตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ แนะนำ งดไปสถานที่เสี่ยง (views 152)
ตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ แนะนำ งดไปสถานที่เสี่ยง...
136 23 ก.พ. 2565 post วิธีเลือกเจลล้างมือสำหรับเด็ก ใช้อย่างไรปลอดภัยต่อลูกน้อย (views 158)
วิธีเลือกเจลล้างมือสำหรับเด็ก ใช้อย่างไรปลอดภัยต่อลูกน้อย...
137 23 ก.พ. 2565 post กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงควรแยกกักตัว 7 วัน (นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย) และสังเกตอาการอีก 3 วัน (views 189)
กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงควรแยกกักตัว 7 วัน (นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย) และสังเกตอาการอีก 3 วัน...
138 23 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเพิ่มฟังก์ชัน คัดกรองผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤต " หมอพร้อม Chatbot " พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ (views 128)
ฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 (Self-assessment) บนระบบ “หมอพร้อม Chatbot”...
139 23 ก.พ. 2565 post แผนปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไป ระยะที่ 1 : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 (views 116)
แผนปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไประยะที่ 1 : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565...
140 23 ก.พ. 2565 post คณะจักษุแพทย์ กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ (บิดาหมอกระต่าย) และครอบครัว จัดโครงการ “สานต่อปณิธาน หมอกระต่าย” (views 386)
ร่วมกันสานต่อปณิธาน แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย)ให้การตรวจรักษา ทำผ่าตัดสลายต้อกระจก...
141 23 ก.พ. 2565 post คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมระดับหลังปริญญาสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ (Post Guated) โรงพยาบาลตำรวจ (views 156)
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมระดับหลังปริญญาสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ (Post Guated) โรงพยาบาลตำรวจ...
142 23 ก.พ. 2565 post รู้จักกับ “Home Isolation” ดูแลรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID 19 (views 309)
รู้จักกับ “Home Isolation” ดูแลรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID 19...
143 23 ก.พ. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ (views 115)
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีเปิดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี...
144 23 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขแนะนำเด็กอายุมากกว่า 5 ปี หากติดเชื้อโควิด รักษาแบบ Home Isolation ได้ (views 106)
ขอคำแนะนำการรักษา/ลงทะเบียน โทร. 1330...
145 20 ก.พ. 2565 post 14 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ​​​​​​​ (views 196)
14 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี...
146 20 ก.พ. 2565 post 4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น (views 181)
4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น...
147 20 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ (views 96)
ประเด็นเรื่อง น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้...
148 20 ก.พ. 2565 post คำแนะนำการดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation (HI) หลังพบว่าปัจจุบันมีเด็กติดโควิด (views 317)
ด็กติดโควิดทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
149 20 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ทำให้ขจัดคราบได้ง่ายขึ้น (views 90)
ประเด็น ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ทำให้ขจัดคราบได้ง่ายขึ้น...
150 19 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม แถบสีท้ายหลอดยาสีฟัน บอกถึงส่วนประกอบที่ใช้ผลิต (views 130)
กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง แถบสีท้ายหลอดยาสีฟัน บอกถึงส่วนประกอบที่ใช้ผลิต...
151 19 ก.พ. 2565 post ผู้รับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ สามารถรับผลการตรวจ RT-PCR และ ATK ใน "หมอพร้อม" (views 869)
ผู้รับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ สามารถรับผลการตรวจ RT-PCR และ ATK ใน "หมอพร้อม"
152 19 ก.พ. 2565 post คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่? (views 168)
คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?...
153 18 ก.พ. 2565 post สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการ ถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ อย่าเพิ่งแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ กักตัว สังเกตอาการ และตรวจซ้ำ (views 200)
สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการ ถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ อย่าเพิ่งแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ กักตัว สังเกตอาการ และตรวจซ้ำ...
154 18 ก.พ. 2565 post ข้อแนะนำสำหรับดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาด COVID ของผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วม (views 182)
ข้อแนะนำสำหรับดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาด COVID ของผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วม...
155 18 ก.พ. 2565 post สธ. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน (views 131)
สธ. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน...
156 18 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ใบข่อยดำ มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคมะเร็ง (views 129)
เกี่ยวกับประเด็น ใบข่อยดำ มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคมะเร็ง...
157 18 ก.พ. 2565 post ติดเชื้อโควิด 19 ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ? ถึงจะปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อเพิ่ม (views 185)
ติดเชื้อโควิด 19 ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ? ถึงจะปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อเพิ่ม...
158 17 ก.พ. 2565 post แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข (views 171)
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข...
159 17 ก.พ. 2565 post 8 สิ่งที่ควรรีบทำ เมื่อเห็นสัญญาณเตือน “เสี่ยงฆ่าตัวตาย” ในโลกโซเชียล (views 164)
8 สิ่งที่ควรรีบทำ เมื่อเห็นสัญญาณเตือน “เสี่ยงฆ่าตัวตาย” ในโลกโซเชียล มีปัญหาสุขภาพจิต...
160 17 ก.พ. 2565 post แนวทางการรักษาผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด (views 296)
แนวทางการรักษาผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด...
161 17 ก.พ. 2565 post “วิถีใหม่ ไปวัด” (views 116)
“วิถีใหม่ ไปวัด”...
162 17 ก.พ. 2565 post ผลการสำรวจจาก DDC Poll 71.4% เชื่อว่า มาตรการ “Universal Prevention” สามารถป้องกันโควิด 19 ได้ (views 152)
ผลการสำรวจจาก DDC Poll 71.4% เชื่อว่า มาตรการ “Universal Prevention” สามารถป้องกันโควิด 19 ได้...
163 16 ก.พ. 2565 post 15 กุมภาพันธ์ “วันมะเร็งเด็กสากล” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ บัตรทองดูแลเด็กไทย เพิ่มโอกาสรักษาโรคร้าย (views 146)
วันมะเร็งเด็กสากล ร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กที่เจ็บป่วยจากโรคร้าย จัดสิทธิประโยชน์รักษา ให้ยาเคมีบำบัด...
164 16 ก.พ. 2565 post “ทำบุญวิถีพุทธ หยุดยุงลายในวัด” (views 188)
“ทำบุญวิถีพุทธ หยุดยุงลายในวัด”...
165 16 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก (views 138)
ประเด็นเรื่อง น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก...
166 15 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม แผ่นปิดตาอ้ายฉ่าว แก้สายตาสั้น ต้อกระจก สายตาเอียง และโรคตาอื่น ๆ (views 196)
ประเด็นเรื่อง แผ่นปิดตาอ้ายฉ่าว แก้สายตาสั้น ต้อกระจก สายตาเอียง และโรคตาอื่น ๆ...
167 15 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ประเด็นเรื่อง สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่ระบุ VFE ป้องกันไวรัสไม่ได้ (views 135)
ประเด็นเรื่อง สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่ระบุ VFE ป้องกันไวรัสไม่ได้...
168 14 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ฉีดวัคโควิด 19 ทำให้ผู้หญิงมดลูกมีปัญหา มีลูกยาก ส่วนผู้ชายทำให้เป็นหมัน (views 153)
เรื่อง ฉีดวัคโควิด 19 ทำให้ผู้หญิงมดลูกมีปัญหา มีลูกยาก ส่วนผู้ชายทำให้เป็นหมัน...
169 13 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือนได้กลิ่นควันไฟทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย (views 164)
ได้กลิ่นควันไฟทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย ให้ใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูก เพื่อบรรเทาอาการ...
170 12 ก.พ. 2565 post เตือนประชาชนในช่วงวาเลนไทน์เสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ชวนตรวจสุขภาพทางเพศ (views 161)
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น...
171 12 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สูตรพอกหน้าให้ขาวใสด้วยยาแอสไพริน (views 166)
ประเด็น สูตรพอกหน้าให้ขาวใสด้วยยาแอสไพริน...
172 12 ก.พ. 2565 post กระทรวงสาธารณสุข แนะเยาวชนในช่วงเดือนแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ปีนี้ ขอให้ยึดหลัก Start Safe SEX, Use Condom (views 131)
รักปลอดภัยเริ่มที่ "ถุงยางอนามัย" ถือเป็นการรับผิดชอบต่อคู่รัก และตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...
173 11 ก.พ. 2565 post โอมิครอน คือ ไวรัส โควิด19 สายพันธุ์ที่น่ากังวลตัวล่าสุด (views 202)
โอมิครอน คือ ไวรัส โควิด19 สายพันธุ์ที่น่ากังวลตัวล่าสุดเราจะปกป้องตนเองและผู้อื่นจากโอมิครอนได้อย่างไรบ้าง?...
174 11 ก.พ. 2565 post โนโรไวรัส (Norovirus) ป้องกันโดย...ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" (views 192)
โนโรไวรัส (Norovirus) ป้องกันโดย...ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"...
175 11 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเตือน กลุ่มเด็กติดโควิดสูงขึ้น ย้ำฉีดวัคซีน เว้นระยะห่างในครอบครัว ป้องกันแพร่เชื้อให้ผู้สูงอายุ (views 177)
สาธารณสุขเตือน กลุ่มเด็กติดโควิดสูงขึ้น ย้ำฉีดวัคซีน เว้นระยะห่างในครอบครัว ป้องกันแพร่เชื้อให้ผู้สูงอายุ...
176 11 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ปอขี้ตุ่น ต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวาน (views 110)
ประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ปอขี้ตุ่น ต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวาน และแก้พิษงู...
177 10 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน รื่องรับประทานขมิ้นชัน บัวบก น้ำมันรำข้าว ฟักทอง ช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้ (views 128)
ประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องรับประทานขมิ้นชัน บัวบก น้ำมันรำข้าว ฟักทอง ช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้...
178 10 ก.พ. 2565 post อาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ของเด็กอายุ 5 - 11 ปี (views 161)
อาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ของเด็กอายุ 5 - 11 ปี...
179 10 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน 0 ประเทศ ประกาศให้โควิด 19 เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และยกเลิกกระบวนการกักกัน (views 142)
ประเดนเรื่อง 10 ประเทศ ประกาศให้โควิด 19 เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล...
180 9 ก.พ. 2565 post Home Isolation การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงกักตัวที่บ้าน (views 138)
Home Isolation การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงกักตัวที่บ้าน...
181 9 ก.พ. 2565 post องค์การอาหารและยา เตือนผู้บริโภค ระวังการใช้ แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือแอลกอฮอล์สเปรย์ (views 146)
องค์การอาหารและยา เตือนผู้บริโภค ระวังการใช้ แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือแอลกอฮอล์สเปรย์...
182 9 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม รักษาโควิด 19 ด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน กระชาย พริกไทย ทับทิม (views 251)
ระเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง รักษาโควิด 19 ด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน กระชาย พริกไทย ทับทิม...
183 9 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน ภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นได้ ถ้าหายใจไม่เต็มปอด (views 179)
ประเด็นเรื่อง ภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นได้ ถ้าหายใจไม่เต็มปอด...
184 8 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม หม้อทอดไร้น้ำมันใช้ปรุงอาหาร ทำให้ก่อมะเร็ง (views 135)
ประเด็น หม้อทอดไร้น้ำมันใช้ปรุงอาหาร ทำให้ก่อมะเร็ง...
185 8 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน ต้มน้ำเก็กฮวยผสมพุดจีน รักษาอาการตับอักเสบ ขับพิษร้อน และแก้ร้อนใน (views 129)
ต้มน้ำเก็กฮวยผสมพุดจีน รักษาอาการตับอักเสบ ขับพิษร้อน และแก้ร้อนใน...
186 8 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 ถึง 24 ก.พ. 65 (views 159)
ประเด็นเรื่อง สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 ถึง 24 ก.พ. 65...
187 8 ก.พ. 2565 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี (views 148)
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 64 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565...
188 8 ก.พ. 2565 post เกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล (views 175)
*แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19...
189 8 ก.พ. 2565 post สธ. ย้ำ การควบคุมการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ให้มีประสิทธิผลสูงสุด (views 97)
ต้องใช้ร่วมกันใช้มาตรการผสมผสาน คือการระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค้นหาบุคคลที่ไม่ได้วัคซีนเลย...
190 7 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มน้ำต้มต้นไมยราบ แทนน้ำเปล่า ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม (views 160)
ประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำต้มต้นไมยราบ แทนน้ำเปล่า ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม...
191 7 ก.พ. 2565 post ไปตลาด คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง? (views 148)
ไปตลาด คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง? สวมหน้ากาก ลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด...
192 7 ก.พ. 2565 post ซึมเศร้า "เราคุยกันได้" (views 165)
*ใครก็รู้ซึมเศร้ารักษาได้....*คุณเป็นโรคซึมเศร้า...หรือไม่...
193 6 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน สูตรเครื่องดื่มมะระขี้นกผสมว่านหางจระเข้ ช่วยแก้อาการปวดกระดูกไขข้อ (views 131)
สูตรเครื่องดื่มมะระขี้นกผสมว่านหางจระเข้ ช่วยแก้อาการปวดกระดูกไขข้อ...
194 6 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ติดเชื้อไวรัส Parabola จากสุนัขและแมว ทำให้ไขกระดูกไม่สร้างเลือด (views 232)
ประเด็นเรื่อง ติดเชื้อไวรัส Parabola จากสุนัขและแมว ทำให้ไขกระดูกไม่สร้างเลือด...
195 6 ก.พ. 2565 post อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป (views 150)
กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา...
196 5 ก.พ. 2565 post กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19 (views 159)
กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19...
197 5 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่ง ทำให้เป็นมะเร็งที่มือ (views 133)
สัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่ง ทำให้เป็นมะเร็งที่มือ...
198 5 ก.พ. 2565 post กรมอนามัย แนะ หน้ากากผ้า – หน้ากากอนามัย หากเปียกชื้น ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที (views 146)
กรมอนามัย แนะ หน้ากากผ้า – หน้ากากอนามัย หากเปียกชื้น ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที...
199 5 ก.พ. 2565 post ต้นไข่เน่าหรือตีนนกแดง สามารถรักษาโรคฝีดาษ เริม งูสวัด และไฟลามทุ่ง (views 123)
ต้นไข่เน่าหรือตีนนกแดง สามารถรักษาโรคฝีดาษ เริม งูสวัด และไฟลามทุ่ง...
200 5 ก.พ. 2565 post กรมสุขภาพจิต แนะนำ โปรแกรมวัคซีนครอบครัว (views 137)
กรมสุขภาพจิต แนะนำ โปรแกรมวัคซีนครอบครัว...
201 5 ก.พ. 2565 post ATK ชนิดตรวจน้ำลาย ต้องผ่านประเมิน อย. ก่อนใช้อ่านคำแนะนำตามคู่มือ (views 132)
ATK ชนิดตรวจน้ำลาย ต้องผ่านประเมิน อย. ก่อนใช้อ่านคำแนะนำตามคู่มือ...
202 5 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม รมการแพทย์ ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ (views 128)
ประเด็นเรื่อง กรมการแพทย์ ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ...
203 3 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่อง สูตรบำบัดเส้นเลือดหัวใจไขมันอุดตัน จากลูกหม่อน งาดำ ซิ่วโอว (views 150)
ประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง สูตรบำบัดเส้นเลือดหัวใจไขมันอุดตัน จากลูกหม่อน งาดำ ซิ่วโอว...
204 3 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม คนท้องสามารถดื่มน้ำกระท่อมได้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรือทารกในครรภ์ (views 135)
บประเด็นเรื่อง คนท้องสามารถดื่มน้ำกระท่อมได้ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรือทารกในครรภ์...
205 3 ก.พ. 2565 post กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19 (views 153)
กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19...
206 3 ก.พ. 2565 post กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองซื้อ "ไส้กรอก" ให้ลูกกินต้องได้รับรองจาก อย. (views 137)
กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองซื้อ "ไส้กรอก" ให้ลูกกินต้องได้รับรองจาก อย....
207 3 ก.พ. 2565 post กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้บริการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 หรือ 6 หลังเดินทางถึงประเทศไทย (views 160)
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้บริการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 หรือ 6 หลังเดินทางถึงประเทศไทย...
208 2 ก.พ. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ “Close the care gap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง (views 146)
โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ “Close the care gap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง...
209 1 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม โทรผ่านไลน์จะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าปกติ ทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง (views 164)
ประเด็นเรื่อง โทรผ่านไลน์จะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าปกติ ทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง...
210 1 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ระบบเว็บไซต์กรมการปกครองยังคงใช้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนได้ (views 158)
ประเด็นที่ว่า ระบบเว็บไซต์กรมการปกครองยังคงใช้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนได้...
211 1 ก.พ. 2565 post เปิดรับผู้เดินทาง พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) เพิ่มเติม ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 (views 168)
เปิดรับผู้เดินทาง พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) เพิ่มเติม ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เริ่มลงทะเบียนเข้าพื้น...
212 1 ก.พ. 2565 post ศบค. เตือน !!! อัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากาก ทำให้โควิดแพร่ระบาด (views 139)
ศบค. เตือน !!! อัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากาก ทำให้โควิดแพร่ระบาด...
213 1 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ใช้คางคกถูบริเวณที่ตะขาบกัดจะช่วยดูดพิษออกได้ (views 156)
ประเด็น ใช้คางคกถูบริเวณที่ตะขาบกัดจะช่วยดูดพิษออกได้...
214 1 ก.พ. 2565 post กระข่าวปลอม เทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้ (views 135)
ประเด็นเรื่อง กระเทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้...
215 1 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด (views 136)
ประเด็น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด...
216 31 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กระเทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้ (views 148)
ประเด็นเรื่อง กระเทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้...
217 31 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด (views 154)
ประเด็น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด...
218 30 ม.ค. 2565 post ล้างทำความสะอาด “ผลไม้มงคล” ก่อนบริโภค ปลอดโรค ปลอดภัยโควิด (views 130)
ล้างทำความสะอาด “ผลไม้มงคล” ก่อนบริโภค ปลอดโรค ปลอดภัยโควิด...
219 29 ม.ค. 2565 post อันตรายจากควันธูป อาการและวิธีป้องกัน (views 151)
อันตรายจากควันธูป อาการและวิธีป้องกัน...
220 29 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ในช่วงเช้า จะช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ (views 156)
ประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ในช่วงเช้า จะช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้...
221 28 ม.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะ ตรุษจีน ‘จ่าย – ไหว้ – เที่ยว’ ยึดหลัก 3 ป. (views 135)
กรมอนามัย แนะ ตรุษจีน ‘จ่าย – ไหว้ – เที่ยว’ ยึดหลัก 3 ป....
222 28 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ผู้ที่มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย (views 146)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ผู้ที่มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย...
223 28 ม.ค. 2565 post หมอพร้อม Chatbot บน “หมอพร้อม” LINE OA / Application ตัวช่วยในการตอบคำถาม (views 167)
หมอพร้อม Chatbot บน “หมอพร้อม” LINE OA / Application ตัวช่วยในการตอบคำถาม สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้งานหมอพร้อม และข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19
224 28 ม.ค. 2565 post ตรุษจีน ป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (views 164)
ตรุษจีน ป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล...
225 28 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะกลางคืน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจ และสมอง (views 139)
ประเด็น ไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะกลางคืน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจ และสมอง...
226 27 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาว หรือน้ำมันมะพร้าว ช่วยแก้ปวดหัวไมเกรน (views 143)
ประเด็นสุขภาพ เรื่อง ดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาว หรือน้ำมันมะพร้าว ช่วยแก้ปวดหัวไมเกรน...
227 27 ม.ค. 2565 post ตรุษจีนสุขใจ ปลอดภัยจาก ไข้หวัดนก ด้วยมาตรการ "เลือก หลีก ล้าง" (views 143)
ตรุษจีนสุขใจ ปลอดภัยจาก ไข้หวัดนก ด้วยมาตรการ "เลือก หลีก ล้าง"...
228 27 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กระเทียมหมักผม ช่วยรักษาอาการผมร่วง (views 164)
กรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ใช้กระเทียมหมักผม ช่วยรักษาอาการผมร่วง...
229 27 ม.ค. 2565 post ทาปิโตรเลียมเจลลี่ในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย (views 122)
ประเด็นเรื่อง ทาปิโตรเลียมเจลลี่ในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย...
230 26 ม.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (views 220)
โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
231 26 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ เป็นกลุ่มของหน่วยงานราชการ (views 171)
กรณีที่ได้มี กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ เป็นกลุ่มของหน่วยงานราชการ...
232 25 ม.ค. 2565 post ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด 19 ปฏิบัติตัวอย่างไร ? (views 544)
ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด 19 ปฏิบัติตัวอย่างไร ? ใคร คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ?...
233 25 ม.ค. 2565 post ขอเชิญชวน "โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก ห้องแลป ร้านขายยา" ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม "หมอพร้อม Station" (views 372)
ขอเชิญชวน "โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก ห้องแลป ร้านขายยา" ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม "หมอพร้อม...
234 25 ม.ค. 2565 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ (views 375)
ประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ...
235 24 ม.ค. 2565 post รพ.นพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เริ่มฉีดวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65... (views 332)
ประเด็นเรื่อง รพ.นพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เริ่มฉีดวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65...
236 24 ม.ค. 2565 post ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ได้ผลถูกต้องและปลอดภัย (views 150)
ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ได้ผลถูกต้องและปลอดภัย...
237 23 ม.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมไว้อาลัยแด่ แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (views 281)
โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมไว้อาลัยแด่ แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล...
238 23 ม.ค. 2565 post ข่รวปลอม สารสกัดขมิ้นชัน และพริกไทย (views 151)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สารสกัดขมิ้นชัน และพริกไทย...
239 23 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ช่วยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น (views 150)
กรณีที่ได้มีการแชร์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง น้ำโซดา ช่วยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น...
240 23 ม.ค. 2565 post "หมอพร้อม" รองรับการแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR และ ATK แล้ววันนี้ (views 488)
"หมอพร้อม" รองรับการแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR และ ATK แล้ววันนี้...
241 23 ม.ค. 2565 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ (views 625)
สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ...
242 23 ม.ค. 2565 post แยก-ทิ้ง ชุดตรวจ ATK ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค (views 148)
แยก-ทิ้ง ชุดตรวจ ATK ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค...
243 23 ม.ค. 2565 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้เด็กอายุ 12 – 18 ปี Walk in (views 152)
ประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้เด็กอายุ 12 – 18 ปี Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3...
244 22 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม การสอดไม้ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เส้นประสาทรับกลิ่นเสียหาย และส่งผลเสียต่อสุขภาพ (views 152)
กรณีการโพสต์ให้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า การสอดไม้ Swab เข้าไปกว้านลึกถึงเพดานจมูก
245 22 ม.ค. 2565 post อัปเดต คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 (views 176)
อัปเดต คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19
246 22 ม.ค. 2565 post ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของแพทย์ทหารเพื่อกองทัพและประชาชนประจำปี 2565 (views 185)
ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2564...
247 22 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ขมิ้นชัน สามารถรักษาโรคฟันผุให้หายได้ (views 152)
จากสูตรที่บอกว่าให้นำขมิ้นชัน และเบกกิ้งโซดามาขัด หรือพอกที่ฟัน เพื่อรักษาฟันผุ...
248 21 ม.ค. 2565 post อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19 (views 341)
อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19...
249 21 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สารบอแรกซ์ ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ (views 165)
กรณีที่มีการแนะนำในประเด็นเรื่อง สารบอแรกซ์ ใช้รักษาโรคมะเร็งได้...
250 21 ม.ค. 2565 post ประกันสังคมเปิดสายด่วน 1506 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ติดโควิด-19 (views 480)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง ประกันสังคมเปิดสายด่วน 1506 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ติดโควิด-19...
251 21 ม.ค. 2565 post ปรับมาตรการคุมโควิด เริ่ม 24 มกราคม พ.ศ. 2565 (views 227)
ปรับมาตรการคุมโควิด เริ่ม 24 มกราคม พ.ศ. 2565 WFH (Work From Home) สำหรับทุกพื้นที่: ไม่ขยายระยะเวลา WFH...
252 21 ม.ค. 2565 post ความรู้เรื่องการดูแลตนเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวคิด “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดีวิถีใหม่” (views 406)
การดูแลตนเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวคิด “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดีวิถีใหม่”...
253 20 ม.ค. 2565 post ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระหว่างพักฟื้นที่บ้าน (views 204)
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระหว่างพักฟื้นที่บ้าน...
254 20 ม.ค. 2565 post ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โรคตุ่มน้ำพองใส เกิดขึ้นได้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ (views 203)
ประเด็นเรื่อง โรคตุ่มน้ำพองใส เกิดขึ้นได้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ...
255 20 ม.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะนำการป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน (views 148)
กรมอนามัย แนะนำการป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
256 20 ม.ค. 2565 post ประกาศเลื่อนการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคจอประสาทตา โดยวิธีการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นลูกตา (views 145)
ประกาศเลื่อนการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคจอประสาทตา โดยวิธีการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นลูกตา...
257 19 ม.ค. 2565 post แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น COVID-19 (views 275)
แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น COVID-19 ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
258 19 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม รับประทานยาแอสไพรินต่อเนื่อง ช่วยรักษาโควิด-19 ด้วยตนเอง (views 205)
กรณีที่มีการแชร์ข้อความประเด็นเรื่อง รับประทานยแอสไพรินต่อเนื่อง ช่วยรักษาโควิด-19 ด้วยตนเอง แค่รัประทานยาแอสไพริน...
259 19 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน การกดเลื่อนนาฬิกาปลุกบ่อยๆ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และสมองเสื่อม (views 152)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่องการกดเลื่อนนาฬิกาปลุกบ่อยๆ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และสมองเสื่อม...
260 18 ม.ค. 2565 post ความเสี่ยงสูง มีอาการป่วย ผลตรวจ ATK เป็นลบ ขอตรวจ RT-PCR ได้ ณ จุดตรวจโควิด 14 แห่ง ของ กทม. (views 542)
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ แต่ผลตรวจ ATK เป็นลบ...
261 18 ม.ค. 2565 post แพทย์ผิวหนังชี้โรคตุ่มน้ำพองใส อาจเกิดขึ้นได้หลังได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด (views 174)
สถาบันโรคผิวหนัง ชี้โรคตุ่มน้ำพองใสหลังการฉีดวัคซีนต้านโควิด อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกัน...
262 18 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย (views 146)
การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย...
263 18 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ (views 115)
กรณีที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ถึงประเด็นเรื่อง สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้...
264 17 ม.ค. 2565 post สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ (views 169)
กรณีที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ถึงประเด็นเรื่อง สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้...
265 17 ม.ค. 2565 post ATK ตรวจโควิด 19 ได้ แต่แยกสายพันธุ์ ต้องตรวจผ่านห้องปฏิบัติการเท่านั้น (views 151)
ATK ตรวจโควิด 19 ได้ แต่แยกสายพันธุ์ ต้องตรวจผ่านห้องปฏิบัติการเท่านั้น...
266 17 ม.ค. 2565 post ประเด็นเรื่อง เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่โจมตีปอด ทำให้อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง (views 153)
กรณีที่มีการโพสต์ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่โจมตีปอด ทำให้อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง...
267 17 ม.ค. 2565 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดรับวอล์คอินฉีดวัคซีน เข็ม 1 และ 2 เท่านั้น (views 144)
กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดรับวอล์คอินฉีดวัคซีน เข็ม 1 และ 2 เท่านั้น...
268 17 ม.ค. 2565 post ประเมินความเครียดตนเองง่ายๆ ด้วย DMH Connect โดยเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ผ่านไลน์ ในตามรูป (views 190)
ประเมินความเครียดตนเองง่ายๆ ด้วย DMH Connect โดยเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ผ่านไลน์ ในตามรูป...
269 17 ม.ค. 2565 post "คุยกัน" อีกทางเลือกให้เราช่วยดูแลใจ (views 201)
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจาก COVID-19 ปัญหาสุขภาพจิตทั่วไป หรือแค่ต้องการมีใครซักคน...
270 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี (views 175)
กรณีการแชร์ข้อมูลที่มีเนื้อหาว่า ผู้ใดที่ฉีควัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ให้เตรียมบอกลาครอบครัว...
271 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ฟันผุติดต่อกันได้ ผ่านการหอมหรือจูบ (views 142)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ฟันผุติดต่อกันได้ ผ่านการหอมหรือจูบ...
272 16 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ใบย่านาง พลูคาว รางจืด ปั่นละเอียดต้มน้ำใช้ล้างพิษในร่างกายได้ 80-90% (views 148)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง ใบย่านาง พลูคาว รางจืด ปั่นละเอียดต้มน้ำใช้ล้างพิษในร่างกายได้ 80-90%...
273 16 ม.ค. 2565 post “12 วิธี ลดความวิตกกังวล” (views 152)
“12 วิธี ลดความวิตกกังวล”...
274 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กินน้ำใบกะเพรา ช่วยล้างสารพิษจากวัคซีนได้ (views 113)
กรณีที่ได้มีคำแนะนำในประเด็นเรื่อง กินน้ำใบกะเพรา ช่วยล้างสารพิษจากวัคซีนได้...
275 16 ม.ค. 2565 post สวมถูกต้อง ป้องกันได้ประสิทธิภาพ (views 122)
สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านหรือเมื่อต้องพบเจอผู้คน...
276 16 ม.ค. 2565 post ผลตรวจ ATK เป็นบวก จะเข้าระบบการรักษาอย่างไร (views 252)
ผลตรวจ ATK เป็นบวก จะเข้าระบบการรักษาอย่างไร...
277 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม หินศิลาวิเศษ มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท (views 105)
กรณีที่ได้มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หินศิลาวิเศษ มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท...
278 16 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการโฆษณาแนะนำเกี่ยวกับ แผ่น Virus Shut Out ช่วยฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99% (views 112)
กรณีที่มีการโฆษณาแนะนำเกี่ยวกับ แผ่น Virus Shut Out ช่วยฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%...
279 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม การดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเย็น หลังรับประทานอาหาร เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง (views 106)
กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนในประเด็นเรื่องการดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเย็น หลังรับประทานอาหาร เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง...
280 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท (views 105)
ประเด็นเรื่อง สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท...
281 16 ม.ค. 2565 post 3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19 (views 121)
3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19...
282 16 ม.ค. 2565 post มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา (views 113)
มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา ความสะอาดและความปลอดภัย...
283 16 ม.ค. 2565 post แนวทางการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้น (views 106)
แนวทางการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้น...
284 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุออกมาขณะอุ่นอาหารทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (views 98)
กรณีที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุออกมาขณะอุ่นอาหารทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...
285 12 ม.ค. 2565 post “เศร้า กับ กังวล ต่างกันไง???” Depress We Care (views 194)
ราลองมาดูกันว่าอาการของ “ภาวะวิตกกังวล กับภาวะซึมเศร้า” มันต่างกันยังไงนะ Depress We Care...
286 12 ม.ค. 2565 post ข้อเเนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อครอบครัวเเละสังคม (views 341)
ข้อเเนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อครอบครัวเเละสังคม...
287 11 ม.ค. 2565 post กรณีณีการเผยแพร่คำแนะนำที่ระบุว่า การเอาเล็บนิ้วหัวแม่มือจิกตรงร่อง ระหว่างปากและใต้จมูก จะช่วยเรื่องอาการวูบ (views 177)
คำแนะนำที่ระบุว่า การเอาเล็บนิ้วหัวแม่มือจิกตรงร่อง ระหว่างปากและใต้จมูก จะช่วยเรื่องอาการวูบ หมดสติได้ ...
288 11 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่รับวอล์คอิน (views 163)
ประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่รับวอล์คอิน ต้องลงทะเบียนจองเท่านั้น...
289 11 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เริ่มวันที่ 11-21 ม.ค. 6 (views 224)
ประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เริ่มวันที่ 11-21 ม.ค. 6....
290 11 ม.ค. 2565 post เตรียมพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิดเด็ก 5 - 11 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน (views 187)

#ผู้ป่วยโควิดเด็ก #อายุ5ถึง11ปี #ไม่ได้ฉีดวัคซีน #COVID19 เตรียมพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิดเด็ก 5 - 11 ปี...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022
291 10 ม.ค. 2565 post ติดเชื้อโควิด กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร? (views 283)
ติดเชื้อโควิด กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร?...
292 10 ม.ค. 2565 post แผนรับมือระลอกโควิด มกรรคม 2565 (views 227)
แผนรับมือระลอกโควิด มกรรคม 2565...
293 10 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการแชร์ส่งต่อข้อมูลเรื่อง วัคซีนโควิด 19 มีสารกัมมันตภาพรังสีและนาโน พาทิเคิล เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (views 176)
กรณีที่มีการแชร์ส่งต่อข้อมูลเรื่อง วัคซีนโควิด 19 มีสารกัมมันตภาพรังสีและนาโน พาทิเคิล เป็นอันตรายต่อมนุษย์...
294 10 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ATK ใช้ตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ แต่ไม่สามารถแยกสายพันธุ์ได้ (views 196)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ATK ใช้ตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ แต่ไม่สามารถแยกสายพันธุ์ได้...
295 10 ม.ค. 2565 post กรุงเทพมหานคร แจ้ง 3 ช่องทาง รักษาผู้ติดเชื้อโควิด (views 1204)
กรุงเทพมหานคร แจ้ง 3 ช่องทาง รักษาผู้ติดเชื้อโควิด...
296 10 ม.ค. 2565 post รักษาอาการเจ็บตาด้วยตนเอง โดยใช้น้ำนมแม่หยอดตา (views 159)
กรณีที่ได้มีการส่งต่อข่าวสารในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง รักษาอาการเจ็บตาด้วยตนเอง โดยใช้น้ำนมแม่หยอดตา...
297 10 ม.ค. 2565 post กรมสุขภาพจิตมักจะใช้คำว่าเราต้อง “อึด ฮึด สู้” แต่คนเราเวลาเครียด มักจะมีแค่อึดกับฮึด แต่ไม่ลงมือทำ (views 155)
กรมสุขภาพจิตมักจะใช้คำว่าเราต้อง “อึด ฮึด สู้” แต่คนเราเวลาเครียด มักจะมีแค่อึดกับฮึด แต่ไม่ลงมือทำ...
298 10 ม.ค. 2565 post เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กทม. เตรียมเปิดสวนสาธารณะอีก 9 แห่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง (views 184)
เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กทม. เตรียมเปิดสวนสาธารณะอีก 9 แห่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง...
299 10 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อนามัยกทม. ไม่รับตรวจฟันผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม (views 159)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อนามัยกทม. ไม่รับตรวจฟันผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม...
300 10 ม.ค. 2565 post ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicrom มากกว่าครึ่ง “ไม่มีอาการ” (views 156)
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicrom มากกว่าครึ่ง “ไม่มีอาการ”...
301 10 ม.ค. 2565 post สธ. ยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 แนะงดไปสถานที่เสี่ยง เลี่ยงรวมตัว (views 111)
กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. ยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 แนะงดไปสถานที่เสี่ยง เลี่ยงรวมตัว...
302 10 ม.ค. 2565 post โครงการ “ให้คำปรึกษาในการทำวิจัย แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ที่กำลังทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565” (views 504)
คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญเเพทย์ แพทย์ต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมโครงการ
303 10 ม.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะ 7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Home (views 179)
กรมอนามัย แนะ 7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Homeากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicronในช่วงปีใหม่
304 10 ม.ค. 2565 post กรมควบคุมโรค เน้นย้ำ ประชาชนงดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หรือไปต่างประเทศลดการแพร่ระบาดโควิด (views 144)
กรมควบคุมโรค เน้นย้ำ ประชาชนงดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หรือไปต่างประเทศลดการแพร่ระบาดโควิด...
305 10 ม.ค. 2565 post หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (views 113)
หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...
306 7 ม.ค. 2565 post กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับเตือนภัยโควิด จากระดับ 3 เป็น ระดับ 4 (views 249)
กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับเตือนภัยโควิด จากระดับ 3 เป็น ระดับ 4...
307 7 ม.ค. 2565 post ขั้นตอนเช็คผลตรวจโควิดผ่าน “หมอพร้อม” (views 623)
ขั้นตอนเช็คผลตรวจโควิดผ่าน “หมอพร้อม”...
308 7 ม.ค. 2565 post วิธีทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน และหน้ากากอนามัยใช้แล้วสำหรับประชาชน (views 266)
วิธีทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน และหน้ากากอนามัยใช้แล้วสำหรับประชาชน...
309 7 ม.ค. 2565 post แนวทางการรับรองตนเองด้วยชุดตรวจประเภท Self-test (Antigen Test Kit หรือ ATK) (views 613)
แนวทางการรับรองตนเองด้วยชุดตรวจประเภท Self-test (Antigen Test Kit หรือ ATK)...
310 7 ม.ค. 2565 post รพ. ศิริราช งดให้เยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 เป็นต้นไป (views 147)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง รพ. ศิริราช งดให้เยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 เป็นต้นไป...
311 7 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม หน้ากากอนามัยแบบผ้าไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้ (views 132)
กรณีที่มีการส่งต่อถึงประเด็นเรื่อง หน้ากากอนามัยแบบผ้าไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้...
312 7 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม แป้งหมี่ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ (views 117)
กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่อง แป้งหมี่ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้...
313 6 ม.ค. 2565 post ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (views 184)
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)...
314 5 ม.ค. 2565 post แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย (views 277)
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย และการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง...
315 5 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนภัยเรื่อง ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารที่ปรุงด้วยความร้อน ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ (views 173)
กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนภัยเรื่อง ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารที่ปรุงด้วยความร้อน ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ...
316 5 ม.ค. 2565 post โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ติดเชื้อและเพิ่มจำนวนในเซลล์ทางเดินหายใจ ทำให้แพร่กระจายไปยังผู้คนรอบข้างได้ง่าย (views 179)
โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ติดเชื้อและเพิ่มจำนวนในเซลล์ทางเดินหายใจ ทำให้แพร่กระจายไปยังผู้คนรอบข้างได้ง่าย...
317 5 ม.ค. 2565 post กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด “มีความทุกข์ไม่อยากให้เก็บไว้ แค่หาที่ระบายให้เหมาะสม”DepressWeCare (views 186)
“มีความทุกข์ไม่อยากให้เก็บไว้ แค่หาที่ระบายให้เหมาะสม” Depress we care อยู่เคียงข้างคุณ FB inbox : Depress We Care ????สายด่วน 08-1932-0000 ตลอด24 ชั่วโมง
318 4 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ใช้โรลออนเป็นประจำ ทำให้เป็นมะเร็งเต้านม (views 171)
กรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ใช้โรลออนเป็นประจำ ทำให้เป็นมะเร็งเต้านม...
319 4 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กองประชาสัมพันธ์กทม. อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด 19 จำนวน 36 สถานที่ (views 214)
เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กองประชาสัมพันธ์กทม. อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด 19 จำนวน 36 สถานที่...
320 3 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มน้ำมะระขี้นกร้อน ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด (views 143)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลวิธีการรักษาโรค เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำมะระขี้นกร้อน ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด...
321 3 ม.ค. 2565 post ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน” (views 145)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน” ...
322 3 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม วางมือถือใกล้หมอนตอนนอน ทำให้เป็นมะเร็งสมอง (views 207)
สื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง วางมือถือใกล้หมอนตอนนอน ทำให้เป็นมะเร็งสมอง...
323 3 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ทานเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำทำให้เลือดเป็นกรด เสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่าย (views 173)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพเรื่องทานเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำทำให้เลือดเป็นกรด...
324 1 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ติดแอร์ที่ตำแหน่งหัวเตียงนอน จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง (views 185)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ติดแอร์ที่ตำแหน่งหัวเตียงนอน จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง...
325 1 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สารระเหยในน้ำมันเบนซิน สามารถดูดพิษจากแมลงกัดต่อย (views 174)
กรณีที่มีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง สารระเหยในน้ำมันเบนซิน สามารถดูดพิษจากแมลงกัดต่อย หายใน 3-5 นาที...
326 1 ม.ค. 2565 post สารของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 (views 230)
สารของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565...
327 1 ม.ค. 2565 post ในหลวง – พระราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย (views 176)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย...
328 1 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มชาที่ร้อนเกินไป เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร (views 186)
กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ดื่มชาที่ร้อนเกินไป เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร...
329 1 ม.ค. 2565 post ขอเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และผู้สนใจ อ่านวารสารพยาบาลตำรวจ (views 162)
ขอเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และผู้สนใจ อ่านวารสารพยาบาลตำรวจ...
330 31 ธ.ค. 2564 post เวชสารแพทย์ตำรวจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 (views 348)
331 31 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ยาสีฟัน มีสรรพคุณช่วยให้ฟันงอกขึ้นมาใหม่ (views 208)
ข่าวปลอม กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ ยาสีฟัน มีสรรพคุณช่วยให้ฟันงอกขึ้นมาใหม่
332 31 ธ.ค. 2564 post แจ้งเตือนสถานการณ์โควิดประเทศไทยอยู่ระดับ 3 : จำกัดการรวมกลุ่ม ขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยตนเอง (views 190)
แจ้งเตือนสถานการณ์โควิดประเทศไทยอยู่ระดับ 3 : จำกัดการรวมกลุ่มขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย...
333 31 ธ.ค. 2564 post กระทรวงสาธารณสุขชี้แจง ที่ระบุว่า หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ขออย่าตกใจ หน้ากากผ้ายังลดความเสี่ยงได้ (views 159)
กระทรวงสาธารณสุขชี้แจง ที่ระบุว่า หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ขออย่าตกใจ หน้ากากผ้ายังลดความเสี่ยงได้...
334 31 ธ.ค. 2564 post ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ก่อนเดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืมตรวจ ATK (views 239)
ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ก่อนเดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืมตรวจ ATK...
335 30 ธ.ค. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ 5 โรคอันตราย ถ้าหากแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ (views 182)
การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 5 โรคอันตราย ถ้าหากแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ...
336 30 ธ.ค. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน ดังนี้ (views 272)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน...
337 30 ธ.ค. 2564 post วิธีตรวจสอบเจลแอลกอฮอล์ปลอม (views 191)
วิธีตรวจสอบเจลแอลกอฮอล์ปลอม 1.ตรวจสอบฉลาก ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นชัดเจน...
338 30 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน (views 252)
โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
339 30 ธ.ค. 2564 post เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (views 243)
เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด...
340 30 ธ.ค. 2564 post มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ (views 238)
มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่...
341 29 ธ.ค. 2564 post “NEW YEAR NEW NORMAL” (views 234)
“NEW YEAR NEW NORMAL” เพื่อคุณและครอบครัวที่คุณรัก...
342 29 ธ.ค. 2564 post กรณีที่ได้มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง ดื่มน้ำต้มหญ้างวงช้างและอ้อยดำ (views 177)
กรณีที่ได้มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง ดื่มน้ำต้มหญ้างวงช้างและอ้อยดำ ช่วยรักษามะเร็งปอด...
343 29 ธ.ค. 2564 post กรณีที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำ ในประเด็นเรื่อง ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้นภายใน 2 เดือน (views 160)
กรณีที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำ ในประเด็นเรื่อง ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้นภายใน 2 เดือน
344 29 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 (views 263)
โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
345 29 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอชื่นชม พันตำรวจโทหญิง ศิริพร สีตะโสภา พยาบาล(สบ 3) (views 185)
พันตำรวจโทหญิง ศิริพร สีตะโสภา พยาบาล(สบ 3) ห้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อเพื่อรักษาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน ณ จังหวัดนครราชสีมา...
346 29 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ คลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19 (views 195)
การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง คลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19...
347 28 ธ.ค. 2564 post เที่ยวปีใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด ประเมินตนเองก่อนไปร่วมงาน ได้ที่แอปฯ "Thai Save Thai" (views 245)
เที่ยวปีใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดประเมินตนเองก่อนไปร่วมงาน ได้ที่แอปฯ "Thai Save Thai"...
348 28 ธ.ค. 2564 post เตือน หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แทน (views 260)
เตือน!!! หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แทน...
349 28 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ สารซักฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีน จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง (views 248)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง สารซักฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีน จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง...
350 28 ธ.ค. 2564 post ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน (views 472)
ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน...
351 27 ธ.ค. 2564 post วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท (views 231)
วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท - ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์...
352 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้แท้งลูก (views 215)
ประเด็นเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้แท้งลูก...
353 26 ธ.ค. 2564 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจฟังบรรยายทางวิชาการ (views 446)
ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคจอประสาทตา โดยวิธีการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นลูกตา”
354 26 ธ.ค. 2564 post แนวทางเข้าไทย ผ่านระบบ Thailand Pass (views 258)
แนวทางเข้าไทย ผ่านระบบ Thailand Pass 1. ได้รับอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย...
355 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอม อั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ทำให้เป็นโรคนิ่ว (views 191)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง อั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ทำให้เป็นโรคนิ่ว...
356 26 ธ.ค. 2564 post ลดอัตราส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 นาน 6 เดือน (views 185)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง ลดอัตราส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 นาน 6 เดือน...
357 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ การทดสอบ PCR เป็นการสร้างความเสียหายต่อสมอง (views 196)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง การทดสอบ PCR เป็นการสร้างความเสียหายต่อสมอง...
358 26 ธ.ค. 2564 post EU ยอมรับ Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม” เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสหภาพยุโรปกว่า 60 ประเทศ/ดินแดน เริ่ม มกราคม 2565 (views 195)
EU ยอมรับ Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม” เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสหภาพยุโรปกว่า 60 ประเทศ/ดินแดน เริ่ม มกราคม 2565...
359 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ (views 166)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้
360 26 ธ.ค. 2564 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดวันเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ได้ (views 242)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดวันเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ได้...
361 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ครีมหรือเซรั่มช่วยทำให้ดั้งโด่ง ภายใน 7 วัน (views 229)
ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ครีมหรือเซรั่มช่วยทำให้ดั้งโด่ง ภายใน 7 วัน...
362 26 ธ.ค. 2564 post ข้อปฏิบัติ....(ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างไกลโควิด เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก (views 239)
ข้อปฏิบัติ....(ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างไกลโควิด เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก
363 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ รับประทานผักกาดขาวเป็นประจำ ช่วยรักษาอาการตับอักเสบ (views 124)
ประเด็นเรื่อง รับประทานผักกาดขาวเป็นประจำ ช่วยรักษาอาการตับอักเสบ...
364 23 ธ.ค. 2564 post ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ อย่าเพิ่งไปฉลอง เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด “สายพันธุ์โอไมครอน” (views 387)
ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ อย่าเพิ่งไปฉลอง เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด “สายพันธุ์โอไมครอน”...
365 23 ธ.ค. 2564 post ไปรษณีย์ไทย รับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ธ.ค. 64 (views 192)
ประเด็นเรื่อง ไปรษณีย์ไทย รับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ธ.ค. 64...
366 22 ธ.ค. 2564 post การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล (Universal prevention For covid-19) (views 491)
การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล (Universal prevention For covid-19)...
367 22 ธ.ค. 2564 post ปรับมาตรการป้องกัน Omicron (views 300)
ปรับมาตรการป้องกัน Omicron...
368 22 ธ.ค. 2564 post ปรับ 4 มาตรการ สำหรับผู้เดินทางเข้าไทย (views 263)
ปรับ 4 มาตรการ สำหรับผู้เดินทางเข้าไทย...
369 22 ธ.ค. 2564 post ประเด็นเรื่อง ชุดตรวจ ATK แบบอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว (views 209)
มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ชุดตรวจ ATK แบบอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว...
370 22 ธ.ค. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ กินยาคุมฉุกเฉิน 2 ครั้ง/เดือน มีผลข้างเคียงกระตุ้นเซลล์มะเร็ง (views 172)
ประเด็นเรื่อง กินยาคุมฉุกเฉิน 2 ครั้ง/เดือน มีผลข้างเคียงกระตุ้นเซลล์มะเร็ง...
371 22 ธ.ค. 2564 post สถาบันนิติเวชวิทยา จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 (views 158)
สถาบันนิติเวชวิทยา จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564...
372 22 ธ.ค. 2564 post อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี (views 179)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี...
373 22 ธ.ค. 2564 post กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีดูแลตนเองในเทศกาลปีใหม่ (views 257)
กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีดูแลตนเองในเทศกาลปีใหม่...
374 20 ธ.ค. 2564 post ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ดีเฮิร์บ (DHerb) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. (views 203)
ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ดีเฮิร์บ (DHerb) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย....
375 19 ธ.ค. 2564 post ประเทศไทยเตรียมรับมือรังสีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมขาดหาย (views 235)
ในประเด็นเรื่องประเทศไทยเตรียมรับมือรังสีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมขาดหาย ร่างกายอ่อนแรง...
376 19 ธ.ค. 2564 post กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Optrix ช่วยฟื้นฟูการมองเห็นโดยไม่ต้องทำเลสิก (views 378)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Optrix ช่วยฟื้นฟูการมองเห็นโดยไม่ต้องทำเลสิก...
377 19 ธ.ค. 2564 post แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ (views 2077)
แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน...
378 19 ธ.ค. 2564 post เราจะป้องกันตัวเองและผู้อื่นจาก Omicron ได้อย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (views 346)
เราจะป้องกันตัวเองและผู้อื่นจาก Omicron ได้อย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
379 18 ธ.ค. 2564 post ในประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือ ช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสีย (views 200)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือ ช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสีย...
380 18 ธ.ค. 2564 post กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (views 224)
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บรรยายและจัดบอร์ดให้ความรู้...
381 18 ธ.ค. 2564 post ประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง 6 รายการ (views 594)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง 6 รายการ...
382 15 ธ.ค. 2564 post ค่านิยม (Core values) โรงพยาบาลตำรวจ (views 600)
ค่านิยม (Core values) โรงพยาบาลตำรวจ “I AM PGH เราคือโรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ...
383 14 ธ.ค. 2564 post มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป (views 240)
มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป ยกระดับ COVID Free Personnel...
384 12 ธ.ค. 2564 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการ (views 147)
อเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการ...
385 12 ธ.ค. 2564 post ประเด็นเรื่อง การทำ Ice Bathing สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้ (views 153)
เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การทำ Ice Bathing สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้...
386 8 ธ.ค. 2564 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เพื่อนพึ่งภาฯ" (views 186)
สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เพื่อนพึ่งภาฯ" ซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line official "ร้านปันรักษ์"...
387 7 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ อลการ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้ม Olfactory Nerve เสียหาย (views 187)
การ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้ม Olfactory Nerve เสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ...
388 7 ธ.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (views 433)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
389 6 ธ.ค. 2564 post กระทรวงการต่างประเทศระงับลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว (views 146)
กระทรวงการต่างประเทศระงับลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางมาจาก 8 ประเทศ...
390 4 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” (views 312)
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
391 4 ธ.ค. 2564 post กิจกรรม “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ และบริจาคโลหิต” (views 207)
กิจกรรม “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ และบริจาคโลหิต” เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ...
392 3 ธ.ค. 2564 post กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้เปิดให้บริการ e-Vaccine Passport ฟรี (views 268)
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้เปิดให้บริการ e-Vaccine Passport ฟรี โดยขอผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม International certificate...
393 3 ธ.ค. 2564 post ประชาชนสามารถตรวจสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. (views 201)
ประชาชนสามารถตรวจสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ...
394 1 ธ.ค. 2564 post ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529 (views 244)
ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529 - อาการ : เบื้องต้นไม่พบความแตกต่าง บางรายงานระบุว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ...
395 1 ธ.ค. 2564 post กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้โครงการ World AIDS Day Getting to ZERO (views 252)
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้โครงการ World AIDS Day Getting to ZERO...
396 1 ธ.ค. 2564 post คณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม (views 238)
คณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม...
397 30 พ.ย. 2564 post กรมควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ หนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ (views 1523)
กรมควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ หนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ...
398 30 พ.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ (views 243)
โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก...
399 30 พ.ย. 2564 post โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน" (views 224)
โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"...
400 30 พ.ย. 2564 post โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน (Omicron) อาการ : รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ 2-3 วัน (views 289)
โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน (Omicron) อาการ : รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ 2-3 วัน...
401 30 พ.ย. 2564 post มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ (views 154)
มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ...
402 30 พ.ย. 2564 post ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “บอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต (views 276)
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “บอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม...
403 30 พ.ย. 2564 post สธ. ออกมาตรการห้ามผู้ที่มาจาก 8 ประเทศจากแอฟริกา เดินทางเข้าไทย (views 201)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง สธ. ออกมาตรการห้ามผู้ที่มาจาก 8 ประเทศจากแอฟริกา เดินทางเข้าไทย...
404 30 พ.ย. 2564 post โรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการเลือดทุกกรุ๊ป (views 172)
ด่วน????โรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการเลือดทุกกรุ๊ป A B O AB ???? หมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ...
405 30 พ.ย. 2564 post การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย (views 174)
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้...
406 30 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ กินเผ็ดช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกาย (views 183)
การให้ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กินเผ็ดช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้น้ำหนักลด ผอมเร็ว...
407 29 พ.ย. 2564 post ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจากประเทศที่กำหนด (views 176)
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจากประเทศที่กำหนด ทั้งชาวไทยและต่างชาติ...
408 29 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ กินถั่วลิสงวันละ 1 กำมือ ช่วยรักษาอาการวัยทอง (views 196)
การเผยแพร่ข้อมูลชวนเชื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กินถั่วลิสงวันละ 1 กำมือ ช่วยรักษาอาการวัยทอง อารมณ์แปรปรวน...
409 29 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยูรีโคโค่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ความดัน (views 224)
ารใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ยูรีโคโค่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ความดัน และไขมันในเลือด...
410 28 พ.ย. 2564 post มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา (views 206)
มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา...
411 28 พ.ย. 2564 post มาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยทางอากาศ (views 217)
มาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยทางอากาศ สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
412 28 พ.ย. 2564 post มาตรการเข้าประเทศ อนุมัติให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจ(ATK) แทน (views 176)
กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจ Antigen test kit (ATK)...
413 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันเป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็ง (views 149)
ใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม...
414 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ สรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Jamille Herbal Tea ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด (views 154)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Jamille Herbal Tea ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด...
415 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ จ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก (views 134)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง จ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก...
416 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ น้ำมันฮับบะตุซเซาดะห์ ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง (views 139)
การโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ น้ำมันฮับบะตุซเซาดะห์ ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง...
417 28 พ.ย. 2564 post วันสาธารณสุขแห่งชาติ (views 131)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข...
418 25 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ตลาดกิมหยง พบแม่ค้าพ่อค้า ติดเชื้อโควิด-19 (views 196)
การเผยแพร่ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ตลาดกิมหยง พบแม่ค้าพ่อค้า ติดเชื้อโควิด-19
419 25 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ BetaX ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้ (views 242)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ BetaX ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้...
420 25 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ตองกัทอาลี ช่วยลดภาวะวัยทองในผู้ชายและผู้หญิง (views 194)
การโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ตองกัทอาลี ช่วยลดภาวะวัยทองในผู้ชายและผู้หญิง...
421 25 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. (views 170)
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19...
422 23 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ต้มไมยราบดื่มแทนน้ำ ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม (views 199)
คลิปวิดีโอเผยแพร่คำแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ต้มไมยราบดื่มแทนน้ำ ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม...
423 23 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วไม่ดื่มน้ำทดแทน (views 236)
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ในประเด็น ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วไม่ดื่มน้ำทดแทน...
424 23 พ.ย. 2564 post นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด “ร้านปันรักษ์” (views 448)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด “ร้านปันรักษ์”...
425 23 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานที่ติดโควิด-19 (views 182)
การเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานที่ติดโควิด-19...
426 22 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ 4 Oil Life ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย (views 172)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ 4 Oil Life ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย รักษาเบาหวาน...
427 21 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ โรคงูสวัด หากขึ้นวนรอบตัวจะทำให้เสียชีวิต (views 262)
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โรคงูสวัด...
428 21 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง (views 818)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง...
429 20 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ดูดคอเสี่ยงเป็นอัมพาต (views 231)
การเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ดูดคอเสี่ยงเป็นอัมพาต และเส้นเลือดในสมองตีบตันเฉียบพลัน...
430 20 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ เอกสารหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม (views 194)
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันข้อมูลเอกสารหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม เงื่อนไขการรับวัคซีนโควิด 19 เป็นข้อมูลข่าวปลอม...
431 20 พ.ย. 2564 post นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ (views 228)
432 19 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ประดู่ชิงชัน มีสรรพคุณทางยา ตามตำราของหมอพื้นบ้านในการกระจายเลือด (views 452)
การโพสต์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพระบุว่า ประดู่ชิงชัน มีสรรพคุณทางยา ตามตำราของหมอพื้นบ้านในการกระจายเลือด...
433 18 พ.ย. 2564 post อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สวนแห่งความสุข (views 419)
“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
434 18 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ฟักแม้ว ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง (views 333)
การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง ฟักแม้ว ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการดื่มน้ำที่ต้มจากผลและใบ...
435 18 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ น้ำยาหยอดตา NANODROPEYES รักษาสายตาสั้นยาว (views 215)
การโฆษณาขายสินค้าทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ น้ำยาหยอดตา NANODROP EYES ช่วยรักษาสายตาสั้น-ยาว...
436 18 พ.ย. 2564 post SirirajPallaitiveCareDay2021 เรื่องเล่าจากใจ (views 295)
โรงพยาบาลตำรวจมีความภูมิใจและชื่นชม พันตำรวจโทหญิง วาริณี ขันธสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 2)...
437 17 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ขอผลตรวจโควิด19 ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเดินทางแบบออนไลน์ (views 221)
การเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จ.ภูเก็ต ยกเลิกขอผลตรวจโควิด-19...
438 16 พ.ย. 2564 post ลอยกระทงวิถีใหม่ จัดงานปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย (views 204)
วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ชื่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”...
439 16 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ดื่มน้ำเย็นหรือน้ำแข็งมาก (views 208)
การส่งต่อข้อความเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ในประเด็น ดื่มน้ำเย็นหรือน้ำแข็งมาก เป็นเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ...
440 16 พ.ย. 2564 post “6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID 19 (views 228)
“6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID 19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ”...
441 16 พ.ย. 2564 post โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ (views 193)
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ...
442 15 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ แอสตร้าเซนเนก้า ธาตุเหล็กกับโครเมี่ยม (views 187)
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พบธาตุเหล็กกับโครเมี่ยม ในวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า...
443 15 พ.ย. 2564 post ชวนน้องๆ หนูๆ มาเรียนรู้ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดป้องกันโควิด-19 (views 185)
ชวนน้องๆ หนูๆ มาเรียนรู้ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดป้องกันโควิด-19 ผ่านบทเพลงแสนสนุก...
444 14 พ.ย. 2564 post ป้องกันพลัดตกหกล้ม ก้าวเดินมั่นคงทำ9ข้อ ลดพิการเสียชีวิต (views 343)
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว...
445 14 พ.ย. 2564 post วันเบาหวานโลก 14พฤศจิกายน (views 196)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเบาหวานโลก” ในปีนี้สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์สำหรับปี 2564-2566 คือ “ACCESS TO DIABETES CARE ...
446 13 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผู้ที่ฉีดวัคซีนมา ได้รับผลจากวัคซีน (views 172)
ข้อมูลประเด็นเรื่อง หากรับบริจาคเลือดจากผู้ที่ฉีดวัคซีนมา จะทำให้ได้รับผลจากวัคซีนดังกล่าวไปด้วย...
447 12 พ.ย. 2564 post กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกเลสิกนอกเวลาราชการ (views 362)
กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกเลสิกนอกเวลาราชการ เริ่มเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน...
448 12 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ อนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ (views 207)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ไก่ไทยถูกฉีดยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมนการเจริญเติบโต...
449 12 พ.ย. 2564 post คลินิกนอกเวลากุมารเวชกรรม บริการฉีดวัคซีน (views 363)
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม “เปิดให้บริการฉีดวัคซีน”...
450 12 พ.ย. 2564 post ร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (views 199)
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบกำหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี...
451 12 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพTonosil โรคหัวใจและหลอดเลือด (views 140)
การโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ Tonosil ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือด ทำให้อายุยืนยาวได้...
452 11 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพผลิตภัณฑ์RUL ช่วยบำรุงระบบภายในและผิวพรรณ (views 181)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
453 11 พ.ย. 2564 post กทม. เตรียมแจก ATK นักเรียนในสังกัดทุกคน ก่อนเปิดเรียน On-site (views 190)
กรณีที่มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นเรื่อง กทม. เตรียมแจก ATK นักเรียนในสังกัดทุกคน ก่อนเปิดเรียน On-site...
454 10 พ.ย. 2564 post 4 มาตรการหลัก ในการเปิดประเทศ V-U-C-A (views 420)
4 มาตรการหลัก ในการเปิดประเทศ V-U-C-A Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจาก COVID-19...
455 10 พ.ย. 2564 post กรณีที่มีการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์มณีอัปสร ช่วยป้องกันโรคปวดศีรษะข้างเดียว (views 190)
การโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์มณีอัปสร ช่วยป้องกันโรคปวดศีรษะข้างเดียว และโรคไมเกรน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย...
456 10 พ.ย. 2564 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม3เป็นบูสเตอร์โดส (views 193)
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 เป็นบูสเตอร์โดส ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม...
457 9 พ.ย. 2564 post แพทย์ทั่วโลกไม่ได้สั่งห้ามประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19 (views 196)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง คำเตือนจากแพทย์ทั่วโลก ห้ามประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม...
458 9 พ.ย. 2564 post รับวัคซีนแอสตร้าฯครบ2เข็มเว้นระยะห่าง6เดือนสามารถกระตุ้นด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาได้ (views 200)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวจริง เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
459 8 พ.ย. 2564 post หม้อทอดไร้น้ำมันไม่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในอาหาร (views 196)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
460 7 พ.ย. 2564 post ThaiHealth SocialDistancing COVID19 (views 201)
“ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ช่วยสังคมปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ”
461 7 พ.ย. 2564 post สบู่เหลวมีสารซักฟอกไม่ก่อมะเร็ง ข่าวปลอมด้านสุขภาพ (views 185)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
462 7 พ.ย. 2564 post เล่นมือถือนานนานไม่ทำให้หน้าเบี้ยวผิดรูป ข่าวปลอมด้านสุขภาพ (views 256)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
463 5 พ.ย. 2564 post พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (views 194)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่ามีการตรวจพบ ข่าวบิดเบือน เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
464 3 พ.ย. 2564 post ยาห้ารากไม่ได้สร้างภูมิโควิด19 (views 397)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ
465 3 พ.ย. 2564 post มาคมค้าทองคำ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน (views 212)
สมาคมค้าทองคำ (GOLD TRADERS ASSOCIATION) โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และคณะ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน...
466 3 พ.ย. 2564 post ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ (views 198)
พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ...
467 2 พ.ย. 2564 post น้ำอ้อยต้มใบเตยไม่ช่วยลดลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิดข่าวปลอมด้านสุขภาพ (views 196)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
468 2 พ.ย. 2564 post ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (views 272)
โรงพยาบาลตำรวจ โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เเละกรรมการกีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ...
469 1 พ.ย. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ (views 229)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
470 31 ต.ค. 2564 post การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (views 292)
การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ขอแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ได้แก่
471 31 ต.ค. 2564 post ขอรับชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปเป๋าตังและไปรับชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการ โรงพยาบาล รพ.สต. รวมถึง คลินิก (views 491)
พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวจริง เพิ่มเติม 1 กรณีคือ...
472 30 ต.ค. 2564 post ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (views 684)
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ...
473 30 ต.ค. 2564 post ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม (views 213)
พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวปลอม คือ...
474 30 ต.ค. 2564 post กลุ่มงานกุมารเวชกรรม คลินิกนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม "สำหรับผู้ที่มีนัดเท่านั้น" (views 339)
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม “สำหรับผู้ที่มีนัดเท่านั้น” ณ คลินิกกุมารเวชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี (ฉกร.)...
475 29 ต.ค. 2564 post ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 339)
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวจริง คือ...
476 26 ต.ค. 2564 post กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง (views 297)
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง ด้วยวิธีการ “นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์เท่านั้น” ผู้ป่วยสามารถโทรติดต่อนัดหมายได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์...
477 25 ต.ค. 2564 post แนวทางสำหรับยื่นโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์(ครั้งแรก) (views 276)
แนวทางสำหรับยื่นโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์(ครั้งแรก)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความครบถ้วนถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน...
478 23 ต.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) (views 242)
เนื่องในโอกาสวันวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ
479 21 ต.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (views 237)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ
480 18 ต.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (views 395)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีและวันสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ให้บริการผ่าฟันคุดและถอนฟัน...
481 16 ต.ค. 2564 post แทนใจ” แอปสวัสดิการ เพื่อข้าราชการตำรวจ (views 446)
แทนใจ เกิดจากแนวคิดผู้บังคับบัญชา ในการปฏิวัติระบบกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากระบบอนาล็อค สู่ระบบดิจิทัล...
482 16 ต.ค. 2564 post วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าสมเด็จย่ารักตำรวจ บริจาคโลหิต (views 257)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีและวันสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล กลุ่มงานพยาธิ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ...
483 12 ต.ค. 2564 post ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 701)
ศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดบริการโดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เเละจัดทำเพจ Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูเเลผู้ป่วย...
484 6 ต.ค. 2564 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจร่วมงานประชุมวิชาการ (views 380)
ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจร่วมงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ครั้งที่ 31...
485 5 ต.ค. 2564 post งานเกษียณอายุราชการ โล่ประกาศเกียรติคุณ (views 454)
พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจประธานกรรมการและคณะกรรมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2564 จัดทำคลิปวิดิโอ "วันงานเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลตำรวจ ...
486 2 ต.ค. 2564 post ประชุมวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนา ครั้งที่31 (views 446)
ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจร่วมงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ครั้งที่ 31...
487 1 ต.ค. 2564 post BloodHero บริจาคโลหิตกู้วิกฤติโควิด (views 333)
บริจาคโลหิตกู้วิกฤติโควิด-19 รับ T-Shirt Limited Edition “Blood Hero” สุดชิค ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND
488 13 ก.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอปิดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (views 1751)
โรงพยาบาลตำรวจขอปิดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง...
489 10 ก.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนเข็ม 2 (views 2252)
โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มสอง...
490 6 ก.ย. 2564 post ติดต่อยารับยาไปรษณีย์ (views 1273)
491 3 ก.ย. 2564 post ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ (views 714)
ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ทางเลือก จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และประชาชนทั่วไป รับบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวการรับประทานสมุนไทย-จีนไพรต่าง ๆ ...
492 24 ส.ค. 2564 post ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนคัดกรองเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด (views 1622)
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์คัดกรอง สโมสรตำรวจ ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนคัดกรองเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19...
493 24 ส.ค. 2564 post การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (views 1255)
แนวทางการคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)...
494 23 ส.ค. 2564 post เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป (views 16503)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564...
495 23 ส.ค. 2564 post แพทย์ทุกท่านที่ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับแพทยสภา (views 1292)
โรงพยาบาลตำรวจ ขอขอบคุณแพทยสภาที่ให้โอกาสมีส่วนร่วมในโครงการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแพทย์ทุกท่านที่ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับแพทยสภา....
496 21 ส.ค. 2564 post ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ป B และ O (views 377)
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ป B และ O เนื่องจาก ขณะนี้ปริมาณเลือดในคลังกรุ๊ป B และ O ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจอยู่ในระดับวิกฤติ...
497 16 ส.ค. 2564 post เลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม 2 AstraZeneca (views 1598)
ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ ขอแจ้งเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เร็วขึ้น จากนัดหมายเดิม 16 สัปดาห์ เลื่อนเป็น 10-12 สัปดาห์ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อเเห่งชาติ ...
498 16 ส.ค. 2564 post คัดกรองเชื้อโควิด19เชิงรุก (views 560)
โรงพยาบาลตำรวจขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการทุกท่าน เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโรงพยาบาลตำรวจ ดำเนินการคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ...
499 9 ส.ค. 2564 post ข้อเเนะนำสำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (views 1671)
7 ข้อเเนะนำสำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยโรงพยาบาลตำรวจบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19...
500 2 ส.ค. 2564 post เนื่องด้วยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับจัดสรรแล้ว (views 3779)
โรงพยาบาลตำรวจขอปิดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป เนื่องด้วยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับจัดสรรแล้ว กรุณารอการประกาศลงทะเบียนครั้งต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจโรงพยาบาลตำรวจ...
501 1 ส.ค. 2564 post วัคซีนโควิด19 (views 12413)
โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และผู้มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ..
502 1 ส.ค. 2564 post วัคซีนโควิด19 ประชาชน บุคคลทั่วไป (views 41924)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...
503 1 ส.ค. 2564 post ระบบตรวจรักษาออนไลน์ (views 2620)
โรงพยาบาลตำรวจขอเรียนเชิญผู้รับบริการของโรงพยาบาลตำรวจที่มีการนัดหมายพบแพทย์ เพื่อติดตามการรักษาเข้ารับบริการระบบตรวจรักษาออนไลน์ ...
504 28 ก.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (views 487)
นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
505 26 ก.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (views 409)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) บันทึกเทปรายการถวายพระพร ร่วมกับสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
506 22 ก.ค. 2564 post บริจาคโลหิต ธนาคารเลือด (views 425)
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ...
507 20 ก.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอชื่นชมแพทย์หญิง (views 714)
โรงพยาบาลตำรวจขอชื่นชมแพทย์หญิง
508 18 ก.ค. 2564 post ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ วัคซีนโควิด19 (views 2713)
โรงพยาบาลตำรวจขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
509 18 ก.ค. 2564 post ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตร. (views 614)
510 17 ก.ค. 2564 post ลดการให้บริการผู้ป่วย COVID19 (views 971)
โรงพยาบาลตำรวจขอเเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย
511 15 ก.ค. 2564 post ตรวจสอบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (views 34009)
512 15 ก.ค. 2564 post ฟื้นฟูตนเองที่บ้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู (views 7762)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ ได้รวบรวม QR code การดูแลตัวเองเบื้องต้น ขณะอยู่ที่บ้าน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-207-6000
513 15 ก.ค. 2564 post Antigen Test Kit COVID19 (views 538)
ข้อควรระวัง การใช้ "Antigen Test Kit" ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข...
514 13 ก.ค. 2564 post "Antigen Test Kit" ทดสอบด้วยตนเอง (views 710)
ข้อเเนะนำ กรณีการใช้ "Antigen Test Kit" ทดสอบด้วยตนเอง ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข...
515 9 ก.ค. 2564 post ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (views 748)
โรงพยาบาลตำรวจ ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
516 8 ก.ค. 2564 post ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (views 494)
ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ
517 7 ก.ค. 2564 post ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) (views 389)
ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)
518 6 ก.ค. 2564 post ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (views 557)
โรงพยาบาลตำรวจ ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
519 6 ก.ค. 2564 post เวชสารเเพทย์ตำรวจ งานวิจัยทางการแพทย์ นวัตกรรมทางการแพทย์ (views 494)
คณะอนุกรรมการการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ส่งผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ลงเวชสารแพทย์ตำรวจประจำปี 2564...
520 5 ก.ค. 2564 post ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (views 450)
ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ...
521 1 ก.ค. 2564 post ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (views 549)
ของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ..
522 30 มิ.ย. 2564 post งดรับตรวจ (views 532)
โรงพยาบาลตำรวจของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
523 29 มิ.ย. 2564 post งดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 530)
โรงพยาบาลตำรวจของดรับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
524 29 มิ.ย. 2564 post งดเยี่ยม (views 508)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณางดเยี่ยมผู้ป่วยใน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันโอกาสเสี่ยงได้รับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลตำรวจขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
525 27 มิ.ย. 2564 post ดูแลตนเองที่บ้านSelfCare (views 546)
ข้อเเนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อครอบครัวเเละสังคม
526 27 มิ.ย. 2564 post บริจาคโลหิต (views 935)
แนวทางการปฏิบัติตนในการบริจาคโลหิตก่อนและหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ..
527 23 มิ.ย. 2564 post เลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม2 AstraZeneca (views 1890)
ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ ขอแจ้งเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เร็วขึ้น จากนัดหมายเดิม 16 สัปดาห์ เลื่อนมาเป็น 10-12 สัปดาห์ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อเเห่งชาติ...
528 16 มิ.ย. 2564 post ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด (views 416)
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด โดยเฉพาะกรุ๊ปโอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตน้อยลง และส่งผลให้ปริมาณเลือดสำรองในคลังของธนาคารเลือด...
529 12 มิ.ย. 2564 post WorldBloodDonorDayให้โลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤติ (views 375)
นาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day) ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด
530 10 มิ.ย. 2564 post ปฏิบัติตัวอย่างไรหลังฉีดวัคซีนโควิด (views 939)
ปฏิบัติตัวอย่างไรหลังฉีดวัคซีนโควิด โดยโรงพยาบาลตำรวจบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตั้งเเต่วันที่ 7-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
531 10 มิ.ย. 2564 post ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (views 403)
ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งทีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หน่วยราชการในต่างประเทศตอบรับแล้ว) จำนวน 75 ทุน ...
532 7 มิ.ย. 2564 post ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 2739)
ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของโรงพยาบาลตำรวจ เริ่มตั้งเเต่วันที่ 7-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
533 5 มิ.ย. 2564 post ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 (views 1239)
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคเลือดทุกหมู่เลือด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตน้อยลง และส่งผลให้ปริมาณเลือดสำรองในคลังของธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจมีภาวะขาดแคลน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคเลือด ควรเตรียมตัวเพื่อบริจาคโลหิต
534 2 มิ.ย. 2564 post สำหรับผู้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 7-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 1331)
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 7-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
535 2 มิ.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (views 17685)
สำหรับผู้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 7-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
536 29 พ.ค. 2564 post คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลตำรวจ ขอร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (World No Tobacco Day) (views 570)
โดยขอเชิญชวนทุกท่าน " เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" ให้ผู้ที่สูบบุหรี่หันมา เลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการปรึกษาและแนะนำแนวทางการเลิกบุหรี่ โดยท่านที่สนใจเลิกบุหรี่สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลก่อนเข้ารับคำปรึกษา ที่เบอร์โทรติดต่อ 081-909-7324 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดได้
537 26 พ.ค. 2564 post บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา (views 390)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน”
538 26 พ.ค. 2564 post วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก (views 477)
ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
539 22 พ.ค. 2564 post พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจ เชิญชวนข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแนวคิด “ตำรวจไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน เพื่อสังคมปลอดภัย ไร้โควิด-19” (views 828)
#วัคซีนโควิด19 #ตำรวจไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจ เชิญชวนข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแนวคิด “ตำรวจไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน เพื่อสังคมปลอดภัย ไร้โควิด-19”
540 18 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจกับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 366)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจกับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการตำรวจและประชาชนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หยุดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
541 17 พ.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (views 443)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมสำรวจพื้นที่ของสโมสรตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมสโมสรตำรวจเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยง
542 12 พ.ค. 2564 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (views 410)
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โรงแรมทวินทาวเวอร์ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)และคณะให้การต้อนรับ
543 12 พ.ค. 2564 post พลตำรวจตรี วีรพล กุลบุตร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ นำผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่ (views 535)
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี วีรพล กุลบุตร ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ นำผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.8)โรงเรียนนายร้อยตำรวจร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสู้วิกฤต COVID-19 มูลค่ารวม 500,000 บาท มอบแก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
544 12 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก ชลอ ชูวงษ์ คุณธันยาภา ชูวงษ์ และเพื่อน นายแพทย์ชนะ มอบเงินบริจาค (views 879)
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก ชลอ ชูวงษ์ คุณธันยาภา ชูวงษ์ และเพื่อน นายแพทย์ชนะ มอบเงินบริจาคจำนวน 905,500 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ไอซียู ศัลยกรรมประสาท โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ
545 12 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบ Instant-view Plus COVID-19 (views 451)
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบ Instant-view Plus COVID-19 Antigen Test จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)และคณะเป็นผู้รับมอบ
546 12 พ.ค. 2564 post กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ (views 433)
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 Zurich Bread Factory and Café มอบขนมครัวซองท์ จำนวน 300 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พันตำรวจเอกหญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต พยาบาล(สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้รับมอบ
547 10 พ.ค. 2564 post วันพืชมงคล (views 419)
วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยตามประเพณี
548 8 พ.ค. 2564 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้ารับวัคซีนโควิด-19 (views 586)
พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า 2019 และมีความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชน
549 6 พ.ค. 2564 post รวมพลังสู้ภัย COVID-19 เพราะพวกเราทำงานเป็นทีม บริการด้วยใจ (views 384)
โรงพยาบาลตำรวจ (PGH) รวมพลังสู้ภัย COVID-19 เพราะพวกเราทำงานเป็นทีม บริการด้วยใจ พร้อมดูแลทั้งตำรวจและประชาชน
550 3 พ.ค. 2564 post อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามชั่วคราว (views 356)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. และ พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
551 2 พ.ค. 2564 post ขั้นตอนลงทะเบียนเข้ารับบริการรับยาทางไปรษณีย์ (views 835)
ขั้นตอนลงทะเบียน PGHConnect COVID19 ????ขั้นตอนลงทะเบียนเข้ารับบริการรับยาทางไปรษณีย์ เเละนัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ ภายใต้โครงการ "PGH Connect" เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย????
552 30 เม.ย. 2564 post รับยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ  (views 2716)
PGHConnect รับยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจขอแจ้งผู้รับบริการโครงการรับยาทางไปรษณีย์และนัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (PGH Connect) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามลิ้งค์ที่แนบ หรือสแกน QR Code
553 30 เม.ย. 2564 post ขั้นตอนใหม่ รับยาทางไปรษณีย์ (views 1311)
ขั้นตอนใหม่ รับยาทางไปรษณีย์ PGHConnect COVID19 ขั้นตอนการเข้ารับบริการรับยาทางไปรษณีย์ ภายใต้โครงการ "PGH Connect" เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ✨✨
554 29 เม.ย. 2564 post PghConnect (views 3743)
555 29 เม.ย. 2564 post รับผลตรวจ (views 3516)
COVID19 รับผลตรวจ แนวทางการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหาย (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ PGH โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
556 25 เม.ย. 2564 post แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (views 437)
แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
557 25 เม.ย. 2564 post แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (views 366)
แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
558 25 เม.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจเข้ายื่นหนังสือขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด (views 539)
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจเข้ายื่นหนังสือขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด
559 24 เม.ย. 2564 post ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้รับบริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก (views 418)
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้รับบริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
560 24 เม.ย. 2564 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุด PPE Dupont 600 plus จำนวน 1,500 ชุด (views 578)
สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุด PPE Dupont 600 plus จำนวน 1,500 ชุด
561 24 เม.ย. 2564 post พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (views 467)
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
562 23 เม.ย. 2564 post ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เเละคณะ มอบพัดลมไอน้ำ จำนวน 30 ตัว (views 370)
เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เเละคณะ มอบพัดลมไอน้ำ จำนวน 30 ตัว
563 23 เม.ย. 2564 post กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ (views 537)
#สมาคมแม่บ้านตำรวจ #กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ส่งการ์ดพร้อมข้อความในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และขอบคุณจากหัวใจ เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน พร้อมอาหารกลางวัน ขนม และเครื่องดื่ม ตลอดทั้งอาทิตย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีม แพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีพลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ คุณอังคณา ปรักกมะกุล เหรัญญิกสมาคมฯ เละคณะเป็นผู้แทนในการมอบ ณ โรงพยาบาลภาคสนาม โรงพยาบาลตำรวจ
564 23 เม.ย. 2564 post งดรับตรวจ (views 398)
งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 PGH โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
565 22 เม.ย. 2564 post PGHConnect รับยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 559)
PGHConnect รับยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ ????????่ขั้นตอนการเข้ารับบริการรับยาทางไปรษณีย์ ภายใต้โครงการ "PGH Connect" เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ✨✨ โรงพยาบาลตำรวจ PGH COVID-19
566 21 เม.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย (views 769)
#งดรับบริการห้องฉุกเฉิน #งดรับบริการคลินิกนอกเวลา #ลดการให้บริการผู้ป่วย #COVID19 โรงพยาบาลตำรวจขอเเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ดูแลตนเองที่บ้าน #ดูแลตนเองเพื่อชาติ #Selfcare #Selfisolation
567 21 เม.ย. 2564 post แถลงยืนยัน ตำรวจรถไฟไม่ได้เสียชีวิตจากโควิด-19 (views 368)
แถลงยืนยัน ตำรวจรถไฟไม่ได้เสียชีวิตจากโควิด-19 คาดตัดสินใจจบชีวิตขณะรักษาโควิด-19ที่โรงพยาบาลตำรวจ เพราะมีหลายโรครุมเร้า และเสียใจที่ทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อ โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ร่วมแถลงข่าวกับ พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ , พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 และ พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน อ่านข่าวโปลิศออนไลน์ https://policetalks.com/ #PoliceOnline
568 21 เม.ย. 2564 post รับยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 670)
PGHConnect รับยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจขอแจ้งผู้รับบริการโครงการรับยาทางไปรษณีย์และนัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (PGH Connect) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามลิ้งค์ที่แนบ หรือสแกน QR Code https://docs.google.com/.../1Y9Shu3LUTb18ZfqPEryV.../edit... #PGH #COVID19 #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจขอแจ้งผู้รับบริการโครงการรับยาทางไปรษณีย์และนัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (PGH Connect) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามลิ้งค์ที่แนบ หรือสแกน QR Code https://docs.google.com/.../1Y9Shu3LUTb18ZfqPEryV.../edit... PGH COVID19 โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
569 19 เม.ย. 2564 post กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ “เปิดรับสมัคร” (views 1336)
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ “เปิดรับสมัคร” กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 “จำนวน 2 อัตรา” คุณสมบัติ : ตรงตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ กำหนด ในสาขาสูตินรีเวชศาสตร์ สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.) ชั้น 6 และส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง การส่งหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลได้ที่ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อารมย์ มิ่งมงคล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 02-207-6000 ต่อ 10625 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ E-mail : ob.gyn2557@gmail.com
570 19 เม.ย. 2564 post กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจของดให้บริการหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายสูง เช่น การขูดหินปูน (views 2371)
ประกาศ เนื่องจากการระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ มีความรุนแรงขึ้น กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจของดให้บริการหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายสูง เช่น การขูดหินปูน ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตราการท่านสามรถติดตามข่าวสารได้ ช่องทาง facebook โรงพยาบาลตำรวจ และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เบอร์โทร 096-8125200 หรือ 082-5698386 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. 15.30 น.
571 19 เม.ย. 2564 post ลดการให้บริการผู้ป่วย #COVID19 (views 747)
#ลดการให้บริการผู้ป่วย #COVID19 โรงพยาบาลตำรวจขอเเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ดูแลตนเองที่บ้าน #ดูแลตนเองเพื่อชาติ #Selfcare #Selfisolation
572 18 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 417)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
573 17 เม.ย. 2564 post การเตรียมพร้อมเพื่อพักในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ (views 615)
#การเตรียมพร้อม #โรงพยาบาลสนาม #โควิด19 การเตรียมพร้อมเพื่อพักในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
574 17 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 441)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
575 16 เม.ย. 2564 post PGHConnect ส่งยาทางไปรษณีย์ นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 1192)
#PGHConnect #ส่งยาทางไปรษณีย์ #นัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ ????????โครงการ “PGH Connect” การส่งยาทางไปรษณีย์และนัดรับยาที่โรงพยาบาลตำรวจ ท่านสามารถติดต่อเเละสอบถามผ่านไลน์ออฟฟิเชียล (LINE Official) ของโรงพยาบาลตำรวจ https://lin.ee/msoTRsR✨✨ #โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #COVID-19
576 15 เม.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย (views 486)
#ลดการให้บริการผู้ป่วย #COVID19 โรงพยาบาลตำรวจขอเเจ้งเเนวทางการให้บริการผู้ป่วย #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ดูแลตนเองที่บ้าน #ดูแลตนเองเพื่อชาติ #Selfcare #Selfisolation
577 15 เม.ย. 2564 post กำลังใจ แบ่งปันน้ำใจ บุคลากรทางการแพทย์ COVID19 (views 345)
#กำลังใจ #แบ่งปันน้ำใจ #บุคลากรทางการแพทย์ #COVID19 โรงพยาบาลตำรวจขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่แบ่งปันนำใจบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดทั้งข้าราชการตำรวจ และผู้รับบริการที่พักรักษาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
578 15 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 369)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
579 15 เม.ย. 2564 post ดูแลตนเองที่บ้าน Selfcare Selfisolation COVID-19 (views 798)
#ดูแลตนเองที่บ้าน #Selfcare #Selfisolation #COVID-19 โรงพยาบาลตำรวจขอแนะนำการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) เมื่อท่านต้องกักตัว 14 วัน อย่างไรให้ปลอดภัยต่อทุกคน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณภาพประกอบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
580 14 เม.ย. 2564 post ขอรับบริการตรวจหาเชื้อ (views 456)
#COVID-19 #ขอรับบริการตรวจหาเชื้อ แนวทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
581 14 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 369)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
582 13 เม.ย. 2564 post แจ้งผลตรวจ 48ชม. COVID-19 (views 904)
#แจ้งผลตรวจ #48ชม. #COVID-19 แนวทางการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหาย (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
583 13 เม.ย. 2564 post สวัสดีปีใหม่ไทย 2564 โรงพยาบาลตำรวจขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 (views 659)
584 13 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 394)
585 12 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 660)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
586 11 เม.ย. 2564 post ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กันเถอะ ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือไม่ เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงได้มีโอกาสตรวจหาเชื้อ (views 1180)
587 11 เม.ย. 2564 post อีกหนึ่งช่องทางการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 517)
#รถตรวจนิรภัยพระราชทาน #COVID-19 ขอเเนะนำอีกหนึ่งช่องทางการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) มีรถตรวจนิรภัยพระราชทาน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ช่วงเวลา 09:00 - 15:00 น. #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #สปคม #ไทยรู้สู้โควิด
588 11 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 485)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
589 11 เม.ย. 2564 post ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 348)
#งดรับตรวจ ของดรับผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
590 10 เม.ย. 2564 post ขอเชิญผู้รับบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ลงทะเบียนรับผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 1205)
591 9 เม.ย. 2564 post โควิด19 เน้นกลุ่มเสี่ยงเเละสิทธิการรักษาโรงพยาบาลตำรวจ บริการตรวจหาเชื้ออย่างจำกัด (views 1478)
#โควิด19 #เน้นกลุ่มเสี่ยงเเละสิทธิการรักษาโรงพยาบาลตำรวจ #บริการตรวจหาเชื้ออย่างจำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เเละประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โรงพยาบาลตำรวจให้สัมภาษณ์ "ข่าวช่องวัน" เกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับข้าราชการตำรวจเเละประชาชน ซึ่งขณะนี้จากยอดผู้รับบริการมีจำนวนมาก ทำให้น้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 อาจไม่เพียงพอ โรงพยาบาลตำรวจจึงขอเน้นบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง และประชาชนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาท และสิทธิประกันสังคมอยู่กับโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น จะจำกัดการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป เพียงวันละ 50 ราย #ข่าวช่องวัน31 #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณข่าวจากช่องวัน 31
592 9 เม.ย. 2564 post ประกาศกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ (views 369)
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงขึ้น กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ ของดให้บริการหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายสูง เช่น การขูดหินปูน ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
593 8 เม.ย. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายอก (views 478)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศรับสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการ) รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 1 - 28 เม.ย.64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครฯ หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) 02-9411928, 02-9413162, 02-9412698 ในวันและเวลาราชการ หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (บุคคลภายนอก) 02-2051060-1063 ในวันและเวลาราชการ
594 8 เม.ย. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง " มาตราการการป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (views 841)
#COVID-19 #มาตราการการป้องกันการเเพร่ระบาด ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง " มาตราการการป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ 2564 โรงพยาบาลตำรวจมีความห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันตำรวจและประชาชนให้ปลอดภัยจาก COVID-19 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
595 7 เม.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) พร้อมการบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (views 1371)
#COVID-19 #ARI CLINIC #คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ #กลุ่มเสี่ยงสูงไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลตำรวจให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) พร้อมการบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ารับการตรวจขอให้ท่านประเมินความเสี่ยงด้วยแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันตำรวจและประชาชนให้ปลอดภัยจาก COVID-19 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Top