Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "งานสวัสดิการ รพ.ตำรวจ"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 21 ก.ค. 2563 post เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 4504)
2 29 มิ.ย. 2559 post แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 10255)
3 13 ต.ค. 2558 post ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 6076)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
4 16 ก.ค. 2558 post [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 14562)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
Top