Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการข้อมูลทางเวชระเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน

โพสต์เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 14:43:55 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 6935 ครั้ง

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการข้อมูลทางเวชระเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์ใหเแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน

 

สอบถามเพิ่มเติม : เคาน์เตอร์เวชระเบียน ช่อง 13 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

โทรศัพท์ : 02-207-6000 ต่อ 10285 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการ

 


แชร์ข่าวนี้ :
Top