Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "อนุโมทนา การรับมอบบริจาค"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 30 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก มอบโทรทัศน์พร้อมกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ให้หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลตำรวจ (views 22)
ณ หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ อาคารคุณวิศาล ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ...
2 27 มิ.ย. 2565 post คุณโชติกา วงศ์วิลาศ (เนย) และคณะ บริจาคโลงศพ จำนวน 50 โลง และผ้าขาว ให้สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 38)
เพื่อให้แก่ศพไร้ญาติและผู้ยากไร้ ณ สถาบันนิเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ...
3 23 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ /รองผู้อำนวยการหลักสูตรรวมมิตร พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / รองผู้อำนวยการหลักสูตรรวมมิตร และคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร บริจาครถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนย้ายเปลพยาบาล และ รถเข็น (views 39)
ให้โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรม...
4 23 มิ.ย. 2565 post พันตำรวจเอกหญิง กรุณา เหลืองเอกพันธุ์ บริจาค เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง และรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 3 คัน (views 41)
ให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย...
5 15 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 48)
ณ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ...
6 9 มิ.ย. 2565 post พันตำรวจเอกหญิง นวรัตน์ ศรีรัญเพชร และครอบครัว บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) BIOLIGHT รุ่น E70 (views 62)
บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) ให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์...
7 7 มิ.ย. 2565 post ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร (views 51)
โรงพยาบาลตำรวจ ณ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ...
8 6 มิ.ย. 2565 post บริษัท บ้านบ้านแฮปปี้ฟู้ดส์ จำกัด โดยคุณพัทธ์ธีรา พุ่มโพธิสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และคณะ มอบ สเปรย์ทำความสะอาด อิเล็กโทรไลต์ มีไทม์ (views 54)
ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ...
9 1 มิ.ย. 2565 post คุณแม่บุญประไพ วีระศิริ และครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 74)
คุณแม่บุญประไพ วีระศิริ และครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์...
10 31 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร (views 64)
ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภริยา บริจาคอาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ...
11 30 พ.ค. 2565 post พลตำรวจตรีหญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 56)
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ (อาคารB)...
12 24 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร (views 63)
ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง...
13 18 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 68)
พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
14 13 พ.ค. 2565 post คุณภณิตา เลิศพรเจริญ และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 101)
คุณภณิตา เลิศพรเจริญ และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์...
15 11 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 98)
พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
16 8 พ.ค. 2565 post พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์(สบ7) บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 850 มิลลิลิตร จำนวน 1,140 ขวด แก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 108)
พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์(สบ7) บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 850 มิลลิลิตร จำนวน 1,140 ขวด แก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ
17 6 พ.ค. 2565 post บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดยคุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการผ่าตัดหัวใจ (views 98)
บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดยคุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการผ่าตัดหัวใจ
18 5 พ.ค. 2565 post คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 100)
คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์...
19 5 พ.ค. 2565 post ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา บุญทวี พยาบาล(สบ4) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ (views 77)
ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา บุญทวี พยาบาล(สบ4) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ
20 28 เม.ย. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคน้ำดื่ม (views 83)
พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคน้ำดื่ม...
21 28 เม.ย. 2565 post เพจสายต่อบุญ และคุณกนกวรรณ รักไทย บริจาคผ้าดิบ จำนวน 52 ผืน และชุด PPE จำนวน 17 ชุด (views 99)
เพจสายต่อบุญ และคุณกนกวรรณ รักไทย บริจาคผ้าดิบ จำนวน 52 ผืน และชุด PPE จำนวน 17 ชุด...
22 22 เม.ย. 2565 post ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางมอบ เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด (views 122)
ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางมอบ เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด...
23 12 เม.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ร่วมพิธีเปิด บันไดเลื่อนไฟฟ้า หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 134)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ร่วมพิธีเปิด บันไดเลื่อนไฟฟ้า หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
24 10 เม.ย. 2565 post กลุ่มบริษัทในเครือที่นอนโลตัส โดย คุณกำธร โลจนะโกสินทร์ คุณลีนา โลจนะโกสินทร์ และคณะ บริจาคเงิน (views 139)
กลุ่มบริษัทในเครือที่นอนโลตัส โดย คุณกำธร โลจนะโกสินทร์ คุณลีนา โลจนะโกสินทร์ และคณะ บริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
25 10 เม.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้แทนรับมอบ เงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน (views 120)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้แทนรับมอบ เงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน...
26 10 เม.ย. 2565 post พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง คุณนฤนาท หลาวทอง และคณะ บริจาคเงิน (views 139)
พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง คุณนฤนาท หลาวทอง และคณะ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลตำรวจ...
27 22 มี.ค. 2565 post พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณนิภาพรรณ สุขวิมล ภริยา บริจาคเก้าอี้ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยฟอกไต (views 145)
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณนิภาพรรณ สุขวิมล ภริยา บริจาคเก้าอี้ไฟฟ้า...
28 20 มี.ค. 2565 post พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง คุณบุญเกิด สิทธิกรเมธากุล คุณจุฬณี เปรมหัตถกุล มอบน้ำดื่ม (views 172)
พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง คุณบุญเกิด สิทธิกรเมธากุล คุณจุฬณี เปรมหัตถกุล มอบน้ำดื่ม ...
29 20 มี.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค (views 192)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค
30 17 มี.ค. 2565 post เซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven)โดย คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ และคณะ เป็นผู้แทนบริจาค (views 236)
เซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven)โดย คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ และคณะ เป็นผู้แทนบริจาค...
31 9 มี.ค. 2565 post บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน (views 165)
บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน...
32 9 มี.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีรับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือพยุงชีพชั้นสูง (views 267)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมพิธีรับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือพยุงชีพชั้นสูง...
33 6 มี.ค. 2565 post คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง องค์กร อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม (views 151)
นายแพทย์ (สบ 6) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง Art for Cancer by Ireal...
34 24 ก.พ. 2565 post Mr.Serge, Marcel Thimbre บริจาคเงินโรงพยาบาลตำรวจ (views 192)
Mr.Serge, Marcel Thimbre บริจาคเงินโรงพยาบาลตำรวจ...
35 16 ก.พ. 2565 post มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค (views 192)
ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค...
36 16 ก.พ. 2565 post มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค (views 187)
ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค...
37 16 ก.พ. 2565 post มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล โดย ดอกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดี มอบเงินบริจาค (views 193)
รองประธานกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล พร้อมด้วย ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล...
38 7 ก.พ. 2565 post บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (views 188)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทีโพลล์ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
39 7 ก.พ. 2565 post บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (views 193)
บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไทเกอร์บาล์ม...
40 16 ม.ค. 2565 post ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)อบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ (views 281)
ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ
41 16 ม.ค. 2565 post พันตำรวจเอก ฉัตรชัย คำวิลัย พันตำรวจเอก วัชรพงศ์ ฉุยฉาย และคุณศิริชัย อภิปัญญาโสภณ มอบน้ำดื่ม (views 248)
พันตำรวจเอก ฉัตรชัย คำวิลัย พันตำรวจเอก วัชรพงศ์ ฉุยฉาย และคุณศิริชัย อภิปัญญาโสภณ มอบน้ำดื่ม...
42 16 ม.ค. 2565 post คุณศศิวิมล โภสณจิตต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค (views 231)
คุณศศิวิมล โภสณจิตต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค...
43 16 ม.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ พร้อมด้วย คุณพรสวรรค์ จันทร์อิทธิกุล ภริยา โดย พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้แทนมอบเงินบริจาค (views 245)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ พร้อมด้วย คุณพรสวรรค์ จันทร์อิทธิกุล ภริยา โดย พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้แทนมอบเงินบริจาค...
44 16 ม.ค. 2565 post พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 240)
พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ...
45 16 ม.ค. 2565 post คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงิน (views 209)
คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
46 16 ม.ค. 2565 post คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม (views 209)
คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
47 12 ม.ค. 2565 post คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงิน (views 255)
คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
48 12 ม.ค. 2565 post คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 176)
คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
49 7 ม.ค. 2565 post พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน (views 219)
พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน...
50 26 ธ.ค. 2564 post คุณกิตติ ภัทรเลาหะ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รุ่นที่ 23 (views 337)
คุณกิตติ ภัทรเลาหะ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รุ่นที่ 23ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
51 20 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจโท ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ OWGELS (views 349)
พลตำรวจโท ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ OWGELS ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
52 19 ธ.ค. 2564 post ครอบครัวศรีสาธิต มอบเงินบริจาค ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 371)
ครอบครัวศรีสาธิต มอบเงินบริจาค ให้โรงพยาบาลตำรวจเพื่ออุทิศแด่คุณแม่นิลรัตน์ ศรีสาธิต...
53 8 ธ.ค. 2564 post คุณคมสัน สัตติวราคม คุณวินิดา สัตติวราคม และคณะ บริจาคเงิน (views 343)
คุณคมสัน สัตติวราคม คุณวินิดา สัตติวราคม และคณะ บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
54 8 ธ.ค. 2564 post คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (views 288)
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ALL IN ONE...
55 4 ธ.ค. 2564 post มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรเครื่องกำจัดเชื้อโรคแบบพกพา (views 344)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรเครื่องกำจัดเชื้อโรคแบบพกพา (Space Air Fo) จำนวน...
56 30 พ.ย. 2564 post พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ มอบเสื้อแจ็คเก็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย (views 266)
พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ภริยา มอบเสื้อแจ็คเก็ต...
57 30 พ.ย. 2564 post ศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะ มอบเงินบริจาค (views 228)
ศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะ มอบเงินบริจาค...
58 30 พ.ย. 2564 post คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และคณะ บริจาคเงิน (views 262)
คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และคณะ บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
59 18 พ.ย. 2564 post มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (views 352)
มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และคณะ ส่งมอบห้องสันทนาการ...
60 17 พ.ย. 2564 post ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ประกาศเกียรติยศ ฝ่ายอำนวยการดีเด่น (views 281)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดา...
61 17 พ.ย. 2564 post บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (views 249)
คุณไอรีล ไตรสารศรี ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ”...
62 16 พ.ย. 2564 post บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (views 254)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต /กรรมการบริหารความเสี่ยง มอบรางวัล “ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์...
63 5 พ.ย. 2564 post ดอกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และคณะ บริจาคเงิน (views 307)
อกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดของเหลวในช่องปอด...
64 4 พ.ย. 2564 post บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (views 231)
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด โดย คุณธนิดา เชาวน์เลิศ General Manager Thailand มอบประกาศนียบัตรให้ ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก...
65 28 ต.ค. 2564 post บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (views 288)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประภาวดี ธานีรณานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ...
66 28 ต.ค. 2564 post บริษัท แม็คซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เสริช เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (views 291)
บริษัท แม็คซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เสริช เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โดย คุณประพนธ์ พงษ์ประพัฒน์ และคุณภัทร พงษ์ประพัฒน์ มอบเสื้อยืดสกรีนเนื้อเพลง “จะอยู่กับเธอ” พร้อมลายเซ็นศิลปิน...
67 26 ต.ค. 2564 post ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ และคณะ มอบเงินบริจาค (views 259)
ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) โดย คุณกุญช์ภัช ชวนะวงศ์ หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ และคณะ มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
68 25 ต.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย (views 257)
พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร 6) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ....
69 25 ต.ค. 2564 post พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร มอบเงินบริจาค (views 253)
เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการจัดการด้านโควิด-19...
70 4 ต.ค. 2564 post XinKeYuanSteel COVID19 (views 346)
บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด (Xin Ke Yuan Steel Company Limited) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 500,000 ชิ้น โดยมี พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ...
71 15 ก.ย. 2564 post พลตำรวจเอก สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 562)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต...
72 15 ก.ย. 2564 post สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร้อยล้านดวงใจต้านภัยวิกฤตอากาศ (views 450)
ดร.หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน, ตำรวจท่องเที่ยว คณะกรรมการความร่วมมือ...
73 15 ก.ย. 2564 post คุณประจวบ-คุณม่วย วงศ์เมืองและครอบครัว (views 416)
คุณประจวบ-คุณม่วย วงศ์เมืองและครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
74 13 ก.ย. 2564 post บริษัท เจเจเอส มีเดีย กรุ๊ป (views 422)
เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท เจเจเอส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด โดย ดร.จิระนันท์ อนันต์ไทย มอบข้าวเหนียวไก่ทอดกระเทียมและน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ...
75 10 ก.ย. 2564 post แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล ATLANTIC FARMAZUTICAL (views 343)
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ATLANTIC FARMAZUTICAL CO., LTD. มอบ Yogurt...
76 10 ก.ย. 2564 post ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย (views 439)
ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และคณะ บริจาคเงิน ...
77 3 ก.ย. 2564 post เครื่องผลิตออกซิเจน (views 501)
คุณวิชาญ ภู่ชาญสิน พันตำรวจเอก วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์ และเพื่อน ๆ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน...
78 3 ก.ย. 2564 post COVID19 เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโควิด (views 532)
พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทนมอบ ในนามคุณสมศักดิ์ อัศวศิริศิลป์ คุณเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล คุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ เเละคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ มอบเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโควิด-19 ...
79 2 ก.ย. 2564 post ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (views 441)
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High-Flow) รุ่น NeoHiF-15 ผลิตภัณฑ์ HEYER Medical AG ...
80 30 ส.ค. 2564 post สหพัฒนพิบูล กองทุนส.อ.ท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 (views 400)
คุณชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร...
81 30 ส.ค. 2564 post พลตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ และกลุ่มเพื่อนติ๊ก มอบช่วยเครื่องหายใจ (views 514)
พลตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ และกลุ่มเพื่อนติ๊ก มอบช่วยเครื่องหายใจ igh Flow Oxygen Therapy Neo Hif-17 ...
82 27 ส.ค. 2564 post บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (views 401)
คุณสริญญา สาระสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เเทนบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ...
83 27 ส.ค. 2564 post พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (views 366)
พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะ มอบอาหารและของว่าง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ...
84 27 ส.ค. 2564 post ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะ มอบเงิน (views 486)
พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย์(สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะ มอบเงิน...
85 27 ส.ค. 2564 post ครอบครัวเกียรติสุไพบูลย์ (views 393)
ครอบครัวเกียรติสุไพบูลย์ โดยพันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย์(สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้เเทนมอบเงินบริจาค...
86 27 ส.ค. 2564 post บริษัท ธารา เทียน เนเจอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด (Thara Thian Nature Latex Co., Ltd) (views 404)
ท่านพรชัย ชลวาณิชกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และ ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กต.ตร.กทม. ในนามบริษัท ธารา เทียน เนเจอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด (Thara Thian Nature Latex Co., Ltd) มอบหมอนยางพาราคุณภาพส่งออก...
87 26 ส.ค. 2564 post ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท CK ZO (views 353)
คุณสุเมธ กองพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท CK ZO ประเทศไทย และคณะ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน ...
88 26 ส.ค. 2564 post สถาบันพระปกเกล้า มอบชุด PPE (views 346)
พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า มอบชุด PPE...
89 26 ส.ค. 2564 post ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ (views 415)
คุณจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ มอบชุด PPE ISOLATION GOWN 35 g (Non-sterile) Level 2...
90 25 ส.ค. 2564 post กองทุนส.อ.ท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 (views 338)
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร ...
91 21 ส.ค. 2564 post มูลนิธิแสงพุทธธรรมเเห่งโลก มอบเครื่องผลิตออกซิเจน (views 433)
คุณพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรมเเห่งโลก สาขาประเทศไทย มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ...
92 21 ส.ค. 2564 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ (views 425)
พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่...
93 21 ส.ค. 2564 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบอาหารกลางวัน (views 480)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบอาหารกลางวัน...
94 21 ส.ค. 2564 post WanHaiLines วันไฮไลน์ (views 355)
บริษัท วันไฮไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์...
95 18 ส.ค. 2564 post ดาวเเปดเเฉก ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล (views 502)
ร้อยตำรวจตรี ประเสริฐ เสนาวงศ์ พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ให้การดูแลผู้ชุมนุมทางเมืองที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...
96 18 ส.ค. 2564 post ครอบครัวรพ.ตร. COVID19 (views 419)
พลตำรวจตรี สมชัย วุฒิรงค์ตระกูล พลตำรวจตรีหญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ และพันตำรวจโทหญิง ศิริมา มิตรเกษม มอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ อัตราการไหลสูง ...
97 16 ส.ค. 2564 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ COVID19 (views 542)
พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจตรี ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มอบชุดเสื้อกาวน์...
98 16 ส.ค. 2564 post เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิต AIRVO2 (views 351)
ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี เเละคุณพิมฉัตร์ เจริญสินกีรติกุล มอบ AIRVO...
99 16 ส.ค. 2564 post COVID19 HighFlow (views 374)
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High-Flow)...
100 16 ส.ค. 2564 post IntelNovation (views 403)
คุณวสันต์-ภัทรันดา ลีละยูวะ และ พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี ในนามกลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด มอบถุงอุปกรณ์เพื่อใช้กักตัว..
101 13 ส.ค. 2564 post เครื่องดื่มอัศวิน (views 345)
หม่อมหลวง สราลี กิติยากร และคุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ มอบเครื่องดื่มนวัตกรรมใหม่ตรา อัศวิน ...
102 12 ส.ค. 2564 post มูลนิธิดร.เทียม (views 328)
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และสมาชิกวุฒิสภา มอบอาหารและเครื่องดื่ม...
103 12 ส.ค. 2564 post บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (views 313)
ดร.ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสบทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ...
104 12 ส.ค. 2564 post COMANCHE INTERNATIONAL (views 303)
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบอาหารและเครื่องดื่ม ...
105 11 ส.ค. 2564 post ตำรวจบาดเจ็บ คาร์ม๊อบ (views 357)
ดร.ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนสู้ภัย COVID-19 ...
106 7 ส.ค. 2564 post ตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุก ข้าราชการตำรวจและครอบครัว (views 454)
พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ร่วมปฏิบัติการคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก...
107 7 ส.ค. 2564 post มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ThaiBev (views 397)
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kits Self-Test
108 7 ส.ค. 2564 post ศูนย์พักคอย เอ.เจ.พลาสท์ A.J.PLAST (views 536)
คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) มอบของว่าง และน้ำดื่ม ให้ศูนย์พักคอย สโมสรตำรวจ...
109 7 ส.ค. 2564 post ช.การช่าง ทีทีดับบลิว (views 321)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มอบชุดตรวจ COVID-19 Rapid Antigen Test...
110 6 ส.ค. 2564 post สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย (views 371)
ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบเงินและอาหารกล่อง ...
111 31 ก.ค. 2564 post ทรูคอร์ปอเรชั่น True5Gเคียงคู่สู้โควิด (views 543)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์การสื่อสาร มอบซิมการ์ด...
112 31 ก.ค. 2564 post สำนักงานตรวจสอบภายใน (views 436)
พลตำรวจโท ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเงินบริจาค...
113 31 ก.ค. 2564 post JDFood (views 461)
บริษัท เจดีฟู๊ด จำกัด (มหาชน) มอบข้าวกล่องกินดี จำนวน 100 กล่องต่อวัน...
114 30 ก.ค. 2564 post ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม (views 581)
นายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และคุณกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลตำรวจ...
115 30 ก.ค. 2564 post พระราชทานกำลังใจ อาหารพระราชทาน (views 358)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙...
116 28 ก.ค. 2564 post มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล (views 476)
คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และคณะ มอบเครื่องช่วยหายใจ HAMILTON C1 ...
117 28 ก.ค. 2564 post BLUE SKY ARKHED (views 424)
คุณสุมนต์ อุดมหรรษากุล ผู้อำนายการฝ่ายก่อสร้างและวิศวกรรม เป็นผู้แทนบริษัท บลู สกาย อาเขต จำกัด มอบชุด PPE...
118 27 ก.ค. 2564 post BG Container Glass สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (views 362)
บริษัท บีจีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้แทนมอบเครื่องช่วยหายใจ...
119 27 ก.ค. 2564 post เราทำความดีด้วยหัวใจ (views 353)
พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเงินบริจาค...
120 27 ก.ค. 2564 post มะหาคัท HAPPYY55 (views 369)
คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการ บริษัทมะหาคัท จำกัด และคุณชาล์นันท์ นราภิรมย์ พร้อมคณะ HAPPYY55 มอบอาหารกล่องและขนม ...
121 27 ก.ค. 2564 post เราทำความดีด้วยหัวใจ COVID19 (views 347)
พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เเละคณะจิตอาสา มอบข้าวกล่อง...
122 26 ก.ค. 2564 post FRASERS PropertyHome (views 320)
คุณแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอตี้ โฮม (ประเทศไทย)
123 25 ก.ค. 2564 post อิงคไพโรจน์ (views 381)
นายแพทย์วิโรจน์ อิงคไพโรจน์ มอบชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบวิดีทัศน์
124 17 ก.ค. 2564 post มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว (views 724)
มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วและครอบครัวแสงสิงแก้ว มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19...
125 17 ก.ค. 2564 post ตำรวจภูธรภาค3 (views 383)
พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบเงิน...
126 17 ก.ค. 2564 post ตำรวจนครบาล (views 366)
ลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบอาหาร ...
127 15 ก.ค. 2564 post XinqiaoGroup ตำรวจสอบสวนกลาง (views 369)
คุณเหลียง ในนาม Xinqiao Group และ พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์...
128 15 ก.ค. 2564 post นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่ม (views 432)
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19..
129 15 ก.ค. 2564 post BeyouFoodbar COVID19 (views 355)
Beyou.foodbar ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน...
130 15 ก.ค. 2564 post ปตท. ชุมชนยิ้มได้ กระเช้าสร้างรอยยิ้ม (views 408)
กลุ่ม ปตท. มอบผลิตภัณฑ์ “กระเช้าสร้างรอยยิ้ม” ภายใต้โครงการ “ชุมชนยิ้มได้” ส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19
131 15 ก.ค. 2564 post จิตอาสา ตำรวจสอบสวนกลาง (views 336)
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำทีมจิตอาสากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
132 15 ก.ค. 2564 post ลำปำฟาร์ม LAMPAM (views 283)
คุณเรือง ภาสุกาญจน์ และคุณชาติยะ ภาสุกาญจน์ มอบชุด PPE ...
133 15 ก.ค. 2564 post หุ่นสวัสดิ์ ผงพิเศษตราร่มชูชีพ (views 459)
พลตำรวจเอก บุญศรี หุ่นศรี และคุณวรวิจิตรา หุ่นศรี พร้อมครอบครัว มอบชุด Powered Air Purifying Respirator (PAPR)...
134 8 ก.ค. 2564 post โปรดประทานกำลังใจ (views 411)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดประทานอาหารกลางวัน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์...
135 8 ก.ค. 2564 post บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ (views 359)
พลตำรวจเอก กิตติพงษ์ เงามุข ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
136 7 ก.ค. 2564 post ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค (views 370)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดย Business Banking มอบเงินบริจาค...
137 7 ก.ค. 2564 post มอบเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนปลายนิ้ว (views 397)
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา พร้อมด้วย ดร. บุษบา ชัยจินดา มอบเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 200 ชุด และชุด PPE...
138 7 ก.ค. 2564 post บริษัท บิวตี้ ฮาร์โมนี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผม (views 387)
บริษัท บิวตี้ ฮาร์โมนี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผม So Young...
139 7 ก.ค. 2564 post เลิศพรเจริญ (views 362)
คุณภณิตา เลิศพรเจริญ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กองทุนกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย COVID-19...
140 2 ก.ค. 2564 post หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด19 (views 1002)
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ( BIOSAFETY MOBILE UNIT) แก่โรงพยาบาลตำรวจ ภายใต้โครงการ “ไทยร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19...
141 30 มิ.ย. 2564 post โภคสวัสดิ์ (views 499)
พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นันทิรา โภคสวัสดิ์ และแพทย์หญิง สุพิน จิระตระการวงศ์ มอบชุด
142 30 มิ.ย. 2564 post จีเอเอเอ็นเตอร์ไพร์ (views 405)
เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ ผู้บริหารบริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด...
143 29 มิ.ย. 2564 post กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ (views 334)
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช และคุณดารณี เสสะเวช พร้อมคณะ มอบน้ำมะพร้าว 500 กระป๋อง ซาลาเปา 500 ลูก ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ...
144 27 มิ.ย. 2564 post ฮีโร่ที่ยังมีลมหายใจ (views 362)
ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจมีความภูมิใจที่มีโอกาสดูแลสิบตำรวจเอก กฤษดา การุญ “หมู่อี๊ด” ฮีโร่ที่ยังมีลมหายใจ ตลอดระยะเวลา1 ปี 4 เดือน และขอขอบคุณครอบครัวของ “หมู่อี๊ด” ...
145 27 มิ.ย. 2564 post มอบเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องฟังเสียงหัวใจ-ปอด แบบไร้สาย (views 394)
พลตำรวจตรี เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ และคุณประพิณ รุจิรวงศ์ พร้อมคณะ มอบเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องฟังเสียงหัวใจ-ปอด แบบไร้สาย ...
146 27 มิ.ย. 2564 post ประธานกรรมการบริษัท เบเยอร์ จำกัด (views 385)
คุณประเสริฐ ชัยยศบูรณะ ประธานกรรมการบริษัท เบเยอร์ จำกัด และครอบครัวชัยยศบูรณะ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการเพทย์...
147 27 มิ.ย. 2564 post นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่27 (views 424)
พลตำรวจเอก วุฒิ พัวเวส และคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 27 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ...
148 25 มิ.ย. 2564 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย (views 432)
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา มอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ สำหรับห้องขนาดใหญ่ M-ONE เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสี่เหล่าทัพ....
149 24 มิ.ย. 2564 post Humanitarian Project Rotaty International Rotary Foundation สโมสรโรตารี (views 433)
The Rotary Foundation of Rotaty International โดยสโมสรโรตารีเจริญนคร, D3350, ประเทศไทย ROTARY CLUB OF JEJU SEOBU, D3662, SOUTH KOREA RC of jeju Hondi, RC of jeju Gaon D3662, South Korea สโมสรโรตารีสระปทุม,สโมสรโรตารีพระราเมศวร ลพบุรี, สโมสรโรตารีกรุงเทพ สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน้ำไท, สโมสรโรตารีลาดพร้าว, สโมสรโรตารีอ่างทอง, D3350 สโมสรโรตารีมุกดาหาร, D3340, และคณะ cooperating organization Chonburi Cancer Hospital มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมเสาน้ำเกลือ ...
150 24 มิ.ย. 2564 post เสื้อกั๊กเย็นใจ / เตรียมอุดมศึกษารุ่นที่19 (views 395)
พลตำรวจเอก ไกรสุข สินศุข และคณะ ในนามนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 19 มอบเสื้อกั๊กเย็นใจ เพื่อช่วยลดความร้อนขณะสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ...
151 24 มิ.ย. 2564 post กลุ่มบริษัทสเปเชียลตี้เท็ค/กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (views 387)
กลุ่มบริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค ร่วมกับ กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) มอบหน้ากากอนามัย...
152 24 มิ.ย. 2564 post บางท่าไม้ (views 424)
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ และคุณสุวรรณา บางท่าไม้ มอบเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์....
153 23 มิ.ย. 2564 post สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชีย (views 381)
MR. Li Sheng Jiao นายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย (Thai - Asia Economic Exchange Trade Association) มอบอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ ชุด PPE...
154 23 มิ.ย. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 358)
คุณกรรณิกา พลัสสินทร์ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
155 21 มิ.ย. 2564 post บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด และอีซูซุมิวเอ็กซ์ แฟมิลี่คลับ ไทยแลนด์ มอบเครื่องแคปซูลความดันลบ (views 529)
คุณศรัณย์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด และอีซูซุมิวเอ็กซ์ แฟมิลี่คลับ ไทยแลนด์ มอบเครื่องแคปซูลความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเข้าเครื่อง CT (Isolation Unit For CT Scan) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างเคลื่อนย้าย...
156 21 มิ.ย. 2564 post ปราสาททองโอสถ COVID19 (views 373)
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และคุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ ร่วมกับคุณอังกูร ศิริเลิศ และคุณอุษาภรณ์ วิชญชาคร มอบเครื่องแคปซูลความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ...
157 20 มิ.ย. 2564 post PGHvaccine โรงพยาบาลดารารัศมี (views 877)
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ประธานคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางจัดหาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...
158 20 มิ.ย. 2564 post มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์แสงสิงแก้ว คิงส์แพคอินดัสเตรียล (views 406)
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับบริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19...
159 20 มิ.ย. 2564 post ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิดมิตรร่วมแบ่งปัน (views 325)
ธนาคารกรุงเทพ บริจาคน้ำดื่มในโครงการ “เพื่อนคู่คิดมิตร ร่วมแบ่งปัน” เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
160 20 มิ.ย. 2564 post Otsukaไทยโอซูก้าโพคารี่สเวท (views 330)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ “โพคารี่สเวท” จำนวน 2,000 ขวด
161 18 มิ.ย. 2564 post บริษัท โทมัส ดีไซน์ จำกัด และคณะ บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย (views 445)
คุณพศวัฒน์ โทมัส ประธานกรรมการบริษัท โทมัส ดีไซน์ จำกัด และคณะ บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และปืนวัดอุณหภูมิให้โรงพยาบาลตำรวจ...
162 18 มิ.ย. 2564 post ศิริราชมูลนิธิ-ทุนต่อลมหายใจ (views 451)
ศิริราชมูลนิธิ-ทุนต่อลมหายใจ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร...
163 17 มิ.ย. 2564 post บริษัทธนิญาจำกัด (views 466)
พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ และคุณกาญจนา พิพิธวณิชการ ในนามบริษัท ธนิญา จำกัด มอบเงินบริจาค 310,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์ ...
164 17 มิ.ย. 2564 post ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 412)
ณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19...
165 16 มิ.ย. 2564 post สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (views 400)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ...
166 16 มิ.ย. 2564 post SQ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (views 467)
พลอากาศโท จำนง สุจริต เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม มอบโล่เพื่อเเสดงความขอบคุณแก่ โรงพยาบาลตำรวจ...
167 12 มิ.ย. 2564 post คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 42 และแม่บ้าน มอบเครื่องให้ออกซิเจน (views 426)
คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 42 และแม่บ้าน มอบเครื่องให้ออกซิเจน แบบอัตราไหลสูง (Oxygen High Flow) มูลค่า 170,000 บาท
168 12 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจโท กรไชย มอบเงินจำนวน 2,000,000บาท (views 513)
พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และคุณณสุดา คล้ายคลึง มอบเงินจำนวน 2,000,000บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
169 12 มิ.ย. 2564 post บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายใต้โครงการ “’งดให้ เพื่อให้” (views 352)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายใต้โครงการ “’งดให้ เพื่อให้” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
170 12 มิ.ย. 2564 post ครอบครัวคงสมศักดิ์สกุล มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 407)
ครอบครัวคงสมศักดิ์สกุล มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
171 10 มิ.ย. 2564 post ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์การแพทย์ (views 509)
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 และผู้แทนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ร่วมจัดกิจกรรมรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 400,000 บาท แด่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลราชทัณฑ์
172 10 มิ.ย. 2564 post กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา มอบหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล (views 393)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล "ปิ่นโต 2" จำนวน 1 ตัว ให้โรงพยาบาลตำรวจ
173 9 มิ.ย. 2564 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน (views 397)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
174 9 มิ.ย. 2564 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ (views 485)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
175 9 มิ.ย. 2564 post บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบทีพีไอ ไบโอน็อค (views 382)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบทีพีไอ ไบโอน็อค จำนวน 500 กระปุก น้ำยาบ้วนปากทีพีไอ จำนวน 500 ขวด และชุด PPE จำนวน 500 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลตำรวจใช้ป้องกันการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
176 9 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ และคณะกรรมการสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (views 486)
พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ และคณะกรรมการสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย มอบชุด Powered Air Purifying Respirator (PAPR ) จำนวน 10 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานวิสัญญี และกลุ่มงานรังสี
177 9 มิ.ย. 2564 post คุณอรุณี เชาวนาศัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และน้ำดื่ม (views 452)
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยคณะแม่บ้านและข้าราชการตำรวจ มอบอุปกรณ์ทางแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
178 8 มิ.ย. 2564 post กากีนั้งทีวี (KhakinangTV) มอบอาหาร 100 กล่อง (views 395)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กากีนั้งทีวี (KhakinangTV) มอบอาหาร 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอก ณัฐพล ปิตะนีละบุตร นายแพทย์(สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
179 8 มิ.ย. 2564 post คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา CEO Kouen Group ตัวแทน TME 3 กลุ่มเชียงแสนและ Kouen Group มอบอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม (views 511)
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา CEO Kouen Group ตัวแทน TME 3 กลุ่มเชียงแสนและ Kouen Group มอบอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอก บัญชา ชีวะอิสระกุล นายแพทย์(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
180 8 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ (views 467)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ
181 7 มิ.ย. 2564 post คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล วศ.2519 (Intania 60) และ วศ.2510 (Intania 51) มอบรถความดันบวก CU กองหนุน (views 530)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล วศ.2519 (Intania 60) และ วศ.2510 (Intania 51) มอบรถความดันบวก CU กองหนุน จำนวน 2 คันให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผ้ป่วย COVID-19 โดยมี พลตำรวจโท พรชัย สุธีรกุล นายแพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
182 5 มิ.ย. 2564 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน (views 352)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
183 5 มิ.ย. 2564 post บริจาคเครื่อง Oxygen High Flow (views 381)
นตำรวจเอก ทรงโปรด – คุณลัลนารี สิริสุขะ และบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด บริจาคเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
184 5 มิ.ย. 2564 post คุณพงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ ภาค 310D มอบเครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา (views 456)
คุณพงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ ภาค 310D มอบเครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา จำนวน 20 เครื่อง ให้โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะเป็นผู้รับมอบ
185 5 มิ.ย. 2564 post บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE (views 353)
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 800 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี
186 5 มิ.ย. 2564 post คุณพอฤทัย ณรงค์เดชบริจาค Airvo เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (views 373)
คุณพอฤทัย ณรงค์เดช เเละคณะในนาม มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ภายใต้โครงการ Bake for the Better บริจาค Airvo เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท
187 4 มิ.ย. 2564 post สมาคมศิษย์เก่าเซ็นต์โยเซฟคอนเวนต์ บริจาคหน้ากาก ชุด PPE (views 400)
สมาคมศิษย์เก่าเซ็นต์โยเซฟคอนเวนต์ บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 30 ชุด แอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน (100 ลิตร) และเครื่อง STEMOSCOPE จำนวน 10 เครื่อง ให้โรงพยาบาลตำรวจ
188 4 มิ.ย. 2564 post สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 330)
สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสู้กับโควิด-19
189 4 มิ.ย. 2564 post สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ร่วมมอบอาหารกล่อง (views 372)
สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ร่วมมอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต้านภัย COVID-19
190 3 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจเอก บุญศรี หุ่นสวัสดิ์ และคุณวิจิตรา หุ่นสวัสดิ์ มอบเครื่อง PAPR จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์โรคไต (views 431)
พลตำรวจเอก บุญศรี หุ่นสวัสดิ์ และคุณวิจิตรา หุ่นสวัสดิ์ มอบเครื่อง PAPR จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์
191 3 มิ.ย. 2564 post มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท (views 353)
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
192 3 มิ.ย. 2564 post นักศึกษาแพทย์ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย และครอบครัว มอบอาหารและขนม จำนวน 100 ชุด (views 363)
นักศึกษาแพทย์ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย และครอบครัว มอบอาหารและขนม จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี
193 3 มิ.ย. 2564 post MASA GROUP มอบ Sushi จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ (views 315)
พื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอกหญิง รัตติกร ศรีทอง พยาบาล(สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
194 1 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 438)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ /เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
195 1 มิ.ย. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 357)
ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ และคณะแพทย์ พยาบาลให้การต้อนรับ
196 1 มิ.ย. 2564 post นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และอาหาร จำนวน 400 ชุด (views 409)
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
197 1 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจโท อำพล - คุณนฤมล บัวรับพร พร้อมครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (views 517)
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ.
198 1 มิ.ย. 2564 post ร้อยตำรวจตรีหญิง อรวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ และคณะพยาบาลตำรวจ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 364)
ริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย 1 เครื่อง เครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง 1 เครื่อง และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ 4 เครื่อง รวมมูลค่า 770,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
199 1 มิ.ย. 2564 post หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 มอบหน้า N95 จำนวน 5,000 ชุด (views 445)
มอบหน้า N95 จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)
200 29 พ.ค. 2564 post คุณชาญ ศรีวิกรม์ พร้อมคณะในนาม มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ มอบอาหารกล่อง วันละ 100 กล่อง (views 443)
มอบอาหารกล่อง วันละ 100 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ
201 28 พ.ค. 2564 post แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และเพื่อน มอบอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง (views 484)
บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
202 28 พ.ค. 2564 post บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง (views 423)
บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมี พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล แพทย์ใหญ่(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ
203 28 พ.ค. 2564 post อีซูซุสงวนไทยเชียงราย บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง (views 443)
บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
204 20 พ.ค. 2564 post รองอัยการสูงสุด และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 416)
คุณชาตรี สุวรรณิน รองอัยการสูงสุด และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ
205 20 พ.ค. 2564 post คุณศุภิสรา ชิงนวรรณ์ และผู้ร่วมบริจาคจาก Smind Charity มอบเงินบริจาค 100,000 บาท (views 496)
คุณศุภิสรา ชิงนวรรณ์ และผู้ร่วมบริจาคจาก Smind Charity มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์เเพร่ระบาดของ COVID-19
206 20 พ.ค. 2564 post รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท (views 394)
คุณสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ มอบเงินจำนวน 1,500,00 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ใช้ในสถานการณ์เเพร่ระบาดของ COVID-19
207 20 พ.ค. 2564 post คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน (views 542)
คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน และกำลังพลจิตอาสา บก.อก.บช.ก. มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
208 20 พ.ค. 2564 post บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด มอบรถกอล์ฟแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (views 400)
บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด มอบรถกอล์ฟแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมี พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
209 18 พ.ค. 2564 post เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณสุรชัย พรชัยศักดิ์อุดม และคณะบริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 340)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณสุรชัย พรชัยศักดิ์อุดม และคณะบริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
210 18 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบชุดป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 321)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบชุดป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมน้ำดื่มและน้ำผลไม้ตรามาลี มูลค่า 475,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)
211 18 พ.ค. 2564 post คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลวมมอบชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม (views 383)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (Police Administration in Digital Age: PADA) รุ่นที่ 6 ร่วมมอบชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจในการแก้ไขวิกฤต COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
212 15 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบเงินบริจาค (views 390)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบเงินบริจาค และเครื่องให้ออกซิเจน มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มบริษัทไทยรุ่งกรุ๊ป และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค
213 14 พ.ค. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 465)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลค่า 2,004,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
214 14 พ.ค. 2564 post ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา (views 348)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชมรมนักธุรกิจโชคดี ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ ญาติ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มอบอาหารกลางวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค
215 14 พ.ค. 2564 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ (views 381)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 2 ห้อง
216 8 พ.ค. 2564 post ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด19 (views 552)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF ChiaTai TrueCorporation CPALL ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด19 กรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) นายพรเทพ เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือซีพี และ ว่าที่ร้อยตรี พรทิพา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นผู้แทนเครือซีพี ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารพร้อมรับประทาน อำนวยความสะดวกระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต เเละน้ำยายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส (i-Sol Tech) ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจโท พรชัย สุธีรกุล นายแพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้เเทนรับมอบ
217 6 พ.ค. 2564 post สมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) แห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าไทย-เจ้อเจียง มอบหน้ากากอนามัย (views 448)
สมาคมเจียงเจ้อ สมาคมการค้าไทยเจ้อเจียง COVID19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) แห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าไทย-เจ้อเจียง มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 80 อัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรี ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7)
218 6 พ.ค. 2564 post บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 373)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ #DIY #COVID19 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณจอมพงษ์ โตมงคล และคณะผู้บริหารบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์ COVID-19
219 6 พ.ค. 2564 post ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 346)
ตำรวจบาดเจ็บ เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
220 6 พ.ค. 2564 post ปตท. ลมหายใจเดียวกัน COVID19 (views 482)
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนกลุ่ม ปตท. มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 1,7000,000 บาท
221 30 เม.ย. 2564 post ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด มอบผลไม้ ,เครื่องดื่ม  ,Mask และชุด PPE (views 507)
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด มอบผลไม้ ,เครื่องดื่ม ,Mask และชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
222 30 เม.ย. 2564 post รองผู้บัญชาการให้กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ (views 479)
พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้เเทนมอบอาหารกลางวัน จำนวนวันละ 200 กล่อง ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พันตำรวจเอกหญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต พยาบาล(สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ
223 29 เม.ย. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบผลไม้เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรเปล (views 472)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบผลไม้เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรเปล โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นตัวแทนผู้รับมอบ
224 29 เม.ย. 2564 post กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ (views 489)
ตำรวจสวัสดิการ กลุ่มเพื่อนอะไหล่ยนต์ กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจตรี สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ร่วมกับคุณศิริชัย อภิปัญญาโสภณ และกลุ่มเพื่อนอะไหล่ยนต์ มอบน้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี จำนวน 2,400 ขวด ให้แก่กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นตัวแทนผู้รับมอบ PGH กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
225 26 เม.ย. 2564 post มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 3,300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 461)
คณะผู้บริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 3,300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ
226 26 เม.ย. 2564 post พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มและขนม จำนวน 6,000 ชุด (views 506)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มและขนม จำนวน 6,000 ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ
227 26 เม.ย. 2564 post มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ (views 493)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจและคณะเป็นผู้รับมอบ
228 21 เม.ย. 2564 post คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 521)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หอการค้าไทยจีน เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายเเพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และพลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
229 7 เม.ย. 2564 post พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง และเพื่อน ๆ ญาติธรรม บริจาคเงิน (views 552)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง และเพื่อน ๆ ญาติธรรม บริจาคเงิน 460,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ ผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
230 2 เม.ย. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ หลักสูตรรวมมิตร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (views 433)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หลักสูตรรวมมิตร #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร มอบเครื่องรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอก ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ #กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
231 1 เม.ย. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 2560)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หลักสูตรรวมมิตร #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร มอบเครื่องรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอก ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ #กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
232 23 มี.ค. 2564 post คณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 บริจาคเงิน 50,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 646)
#หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่6 #มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. คณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 บริจาคเงิน 50,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
233 17 มี.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (views 434)
#HA #โรงพยาบาลมาตรฐาน #สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21th HA National Forum) ”Enhancing Trust in Healthcare” ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล #TQM #PGH #ทำงานเป็นทีมบริการด้วยใจ #พร้อมดูแลทั้งตำรวจและประชาชน #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
234 12 มี.ค. 2564 post คุณศุภกร ธำรงชลพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน (views 641)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. คุณศุภกร ธำรงชลพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
235 11 มี.ค. 2564 post นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน (views 471)
#COVID-19 #State Quarantine #สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน และคณะ กลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK384 มอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อแสดงความขอบคุณในการดูแลผู้เข้ารับการกักตัวใน State Quarantine เป็นอย่างดี โดยมีพันตำรวจเอกหญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตร #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
236 4 มี.ค. 2564 post คุณวิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม ผู้แทนบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด บริจาคเงิน 900,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (PMS) (views 489)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. คุณวิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม ผู้แทนบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด บริจาคเงิน 900,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (PMS) ยี่ห้อ Redmed รุ่น salus talent pro ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนำไปใช้ในการดูแลรักษาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมี พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ #กลุ่มงานกายภาพบำบัด #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
237 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในนามมูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 50,000 บาท (views 369)
#มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในนามมูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
238 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 710)
#มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้กิจการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
239 4 มี.ค. 2564 post ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 500,000 บาท (views 450)
#มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
240 4 มี.ค. 2564 post คุณเพิ่มศักด์ สิงห์สมบุญ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 525)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. คุณเพิ่มศักด์ สิงห์สมบุญ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
241 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดตั้งศาลพระภูมิใหม่ และหมุนฐานองค์พระพุทธปฎิมารัตนสันติสุข​ (views 553)
#พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #บริษัทอิตาเลี่ยนไทย #ศาลพระภูมิใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.15 น. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดตั้งศาลพระภูมิใหม่ และหมุนฐานองค์พระพุทธปฎิมารัตนสันติสุข​ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลของข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
242 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 498)
#นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #บริษัทอิตาเลี่ยนไทย #อัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #ศาลพระภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทยเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
243 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (views 386)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หลักสูตรรวมมิตร #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร บริจาคเงิน 555,555 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร. พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
244 22 ม.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจรับมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 2,400,000 บาท จากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เพื่อมอบเข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลตำรวจ โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิที่สมาชิกอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (views 1060)
245 7 ม.ค. 2564 post พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บังคับบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค๒ / โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบกระเช้าของขวัญให้กลุ่มพยาบาลเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถาณการณ์ COVID - 19 (views 531)
ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๒ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บังคับบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค๒ / โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบกระเช้าของขวัญให้กลุ่มพยาบาลเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถาณการณ์ COVID - 19
246 5 มิ.ย. 2561 post พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท สนับสนุน โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคมจากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (views 2753)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.00น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
247 23 พ.ค. 2561 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคเงิน 5,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ (views 1681)
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
248 5 เม.ย. 2561 post พล.ต.ท. วิทูรย์ (พตร.) รับบริจาค จากคณะนักเรียนเก่าเทพศิริน รุ่น 15 - 17 โดย ดร. รุจนะ เทียนศรี มูลค่า 1,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 2072)
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 19 โรงพยาบาลตำรวจ
249 17 ม.ค. 2561 post ประธานคณะการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รพ.ตร. รับมอบรองเท้าผ้าใบจากบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส จำนวน 300 คู่ มูลค่า 75,000 บาท (views 2097)
พล.ต.ต.หญิง พรเพ็ญ บุนนาค นายแพทย์ (สบ.6) รพ.ตร. ประธานคณะการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รพ.ตร. เดินทางไปรับมอบด้วยตนเองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
250 29 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ8 )รพ.ตร. รับมอบบริจาค จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน550,000 บาท (views 2186)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานนายแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
251 29 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รอง พตร. รับมอบบริจาค จากคุณมานะ โชติกพนิช และน้องๆ จำนวน 1,000,000 บาท (views 1769)
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยไตเทียม อาคารข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
252 21 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จากครอบครัวฉัตรจุฑามาศ จำนวนเงิน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศแด่ คุณบัลลังก์ ฉัตรจุฑามาส (views 1598)
ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยไต อาคารข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ
253 21 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 มอบเต้านมเทียม จำนวน 100 เต้า ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (views 1637)
ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
254 3 พ.ย. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จากคุณอุษาพร (อุษา) พุกกะเวส บริจาคเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 550,000 บาท (views 1653)
เพื่อใช้ในราชการศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
255 20 ต.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (มหาชน) มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 4 เครื่อง แก่โรงพยาบาลตำรวจ มูลค่า 520,000 บาท (views 1855)
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองการแพทย์ รพ.ตร.
256 20 ต.ค. 2560 post พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ 8) รับมอบบริจาคเครื่อง SUCTION MOBILE จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 124,980 บาท จากคุณยง - คุณอุไร สุขสุดประเสริฐ (views 1597)
ให้กับกลุ่มงานรังสีวิทยาและศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
257 11 ก.ย. 2560 post มูลนิธิร่วมกตัญญูมอบเงินบริจาคเพื่อจัดตั้งหน่วยเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 2413)
วันที่ 1 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีงานวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ "คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง" และมอบเงินสมทบทุนตามโครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อจัดตั้งหน่วยเวชนิทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนเงิน 500,000 บาท
258 15 ส.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จาก พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. และคณะภาคเอกชน จำนวนเงิน 100,000 บาท (views 1800)
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ตร.
259 24 ก.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาค จาก บุตรหลาน ธิดา และญาติมิตร เพื่ออุทิศให้ คุณแม่บุญสม กิติสุธาธรรม (views 1858)
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
260 24 ก.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาค จาก คุณชูศักดิ์ - อนงค์ นิติวรางกูร (views 2494)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
261 10 มิ.ย. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จาก พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ มอบถุงเท้าพยาบาลสีขาว จำนวน 3,000 คู่ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับใช้ในราชการตามความเหมาะสม (views 2146)
ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 รพ.ตร.
262 17 พ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาค เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ รุ่น Herous Megafuge 16R ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 1895)
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 317,000 บาท เพื่อใช้ในราชการ ณ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
Top