Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศราคากลางจัดซื้อยา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2565 (views 110)
2 30 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 69)
3 17 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 77)
4 11 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2565 (views 125)
5 5 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 108)
6 22 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 108)
7 12 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน เมษายน 2565 (views 162)
8 11 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 132)
9 17 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 183)
10 3 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 226)
11 2 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2565 (views 450)
12 22 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 224)
13 10 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (ซื้อแบบสัญญา) (views 252)
14 7 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 11 โครงการ (views 238)
15 1 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (views 234)
16 20 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 222)
17 17 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 217)
18 12 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 220)
19 7 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2565 (views 249)
20 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2564 (views 740)
21 1 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนพฤศจิกายน 2564 (views 535)
22 28 ต.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนตุลาคม 2564 (views 379)
23 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2564 (views 463)
24 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 422)
25 24 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 400)
26 16 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 477)
27 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2564 (views 742)
28 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 458)
29 22 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 431)
30 14 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2564 (views 458)
31 13 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 438)
32 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 415)
33 15 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 444)
34 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 379)
35 4 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2564 (views 501)
36 6 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2564 (views 582)
37 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 419)
38 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์คงคลัง) เดือน เมษายา 2564 (views 430)
39 22 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 396)
40 1 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลา่งจัดซื้อยา เดือน เมษายน 2564 (views 832)
41 18 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) เดือน มีนาคม 2564 (views 531)
42 1 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2564 (views 603)
43 12 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มกราคม 2564 (views 670)
44 7 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 615)
45 8 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2563 (views 745)
46 1 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) E - Bidding จำนวน 1 โครงการ (views 584)
47 10 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 605)
48 4 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2563 (views 763)
49 8 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2563 (views 611)
50 1 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563 (views 710)
51 10 ส.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน สิงหาคม 2563 (views 577)
52 21 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน กรกฏาคม 2563 (views 583)
53 9 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2563 (views 598)
54 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2563 (views 821)
55 7 พ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2563 (views 694)
56 8 เม.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน เมษายน 2563 (views 807)
57 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2563 (views 918)
58 28 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เพิ่มเติม) (views 675)
59 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มกราคม 2563 (views 762)
60 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (views 621)
61 23 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (เพิ่มเติม) (views 1072)
62 8 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (views 621)
63 4 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน ธันวาคม 2562 (views 1078)
64 20 พ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน พฤศจิกายน 2562 (views 901)
65 2 ต.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 738)
66 4 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 1118)
67 2 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 916)
68 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 1032)
69 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (คงคลัง) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 866)
70 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 783)
71 4 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 803)
72 2 พ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน พฤษภาคม 2562 (views 751)
73 9 เม.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน เมษายน 2562 (views 1015)
74 12 มี.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มีนาคม 2562 (views 952)
75 4 ก.พ. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (views 820)
76 15 ม.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน มกราคม 2562 (views 836)
Top