Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 23 พ.ค. 2566 post แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเวชระเบียน (views 1037)
2 5 เม.ย. 2566 post หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 1231)
3 5 เม.ย. 2566 post แนวปฏิบัติ กรณีศึกษาจากข้อหารือ PDPA (views 1284)
4 2 มี.ค. 2566 post เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1412)
5 2 มี.ค. 2566 post เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Police) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ (views 768)
6 2 มี.ค. 2566 post เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ โรงพยาบาลตำรวจ (views 562)
7 9 ก.พ. 2566 post การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (views 723)
8 4 ก.พ. 2566 post ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ. 2566 (views 627)
9 21 ต.ค. 2565 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 958)
Top