Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 4 ก.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) (views 3)
2 30 มิ.ย. 2565 post เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก กบข. (views 91)
3 20 มิ.ย. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565 (views 707)
4 6 มิ.ย. 2565 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ ต.ค.63 (views 607)
5 2 มิ.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.65 (views 800)
6 12 พ.ค. 2565 post สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำนาญ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ (views 562)
7 5 พ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.65 (views 936)
8 11 เม.ย. 2565 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.65) (views 2404)
9 2 เม.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.65 (views 1178)
10 8 มี.ค. 2565 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (views 1058)
11 2 มี.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.65 (views 1676)
12 1 มี.ค. 2565 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.65 (views 1694)
13 21 ก.พ. 2565 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2565 (views 1573)
14 18 ก.พ. 2565 post ประกาศรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล ในสังกัด รพ.ตร. (views 590)
15 14 ก.พ. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2565 (views 2857)
16 8 ก.พ. 2565 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2564 (views 1269)
17 2 ก.พ. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.65 (views 1201)
18 31 ม.ค. 2565 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) (views 631)
19 10 ม.ค. 2565 post ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (views 480)
20 5 ม.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.65 (views 1211)
21 24 ธ.ค. 2564 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2564 (views 1873)
22 1 ธ.ค. 2564 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2564 (views 2259)
23 29 พ.ย. 2564 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 (views 4083)
24 29 พ.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค.64 (views 1406)
25 26 พ.ย. 2564 post คำสั่ง พ.ต.ส. และ ค.ต.ส.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 1068)
26 18 พ.ย. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2564(เพิ่มเติม) (views 1560)
27 28 ต.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.64 (views 1556)
28 14 ต.ค. 2564 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2564 (views 2109)
29 8 ต.ค. 2564 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.64) (views 3662)
30 5 ต.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2564 (views 2999)
31 5 ต.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.64 (views 2124)
32 14 ก.ย. 2564 post ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ๑๐ ก.ย. ๖๔ (views 1282)
33 12 ก.ย. 2564 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 943)
34 5 ก.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.64 (views 1715)
35 31 ส.ค. 2564 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.64 (views 2091)
36 9 ส.ค. 2564 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (views 877)
37 4 ส.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.64 (views 1574)
38 30 ก.ค. 2564 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) (views 1006)
39 9 ก.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (views 1797)
40 2 ก.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.64 (views 1606)
41 1 ก.ค. 2564 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.63 (views 1255)
42 1 ก.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 (views 5971)
43 15 มิ.ย. 2564 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ประจำปี 2564 (views 1187)
44 8 มิ.ย. 2564 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (views 997)
45 2 มิ.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.64 (views 1412)
46 30 เม.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.64 (views 1872)
47 7 เม.ย. 2564 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.64) (views 4608)
48 29 มี.ค. 2564 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 28 มี.ค.64 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1773)
49 24 มี.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.64 (views 2229)
50 2 มี.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.64 (views 2119)
51 23 ก.พ. 2564 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.64 (views 2368)
52 16 ก.พ. 2564 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2564 (views 2099)
53 9 ก.พ. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2564 (views 3999)
54 5 ก.พ. 2564 post หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัด รพ.ตร. (views 1862)
55 1 ก.พ. 2564 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) (views 1138)
56 1 ก.พ. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.64 (views 1361)
57 28 ธ.ค. 2563 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.64 (views 2124)
58 23 ธ.ค. 2563 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. และ สว. วาระประจำปี 2563 (views 2921)
59 22 ธ.ค. 2563 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2563 (views 1633)
60 22 ธ.ค. 2563 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2563 (views 1675)
61 3 ธ.ค. 2563 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (views 1672)
62 2 ธ.ค. 2563 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. และ ผกก. วาระประจำปี 2563 (views 10894)
63 27 พ.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน ธ.ค.63 (views 1587)
64 4 พ.ย. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2563 (เพิ่มเติม) (views 2842)
65 2 พ.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน พ.ย.63 (views 1948)
66 12 ต.ค. 2563 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2563 (views 2380)
67 5 ต.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2563 (views 3476)
68 2 ต.ค. 2563 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63) (views 4089)
69 1 ต.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ต.ค.63 (views 2250)
70 30 ก.ย. 2563 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (views 2396)
71 25 ก.ย. 2563 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 24 ก.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1281)
72 16 ก.ย. 2563 post พระราชทานยศ วาระ ต.ค.62 (views 1545)
73 27 ส.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ก.ย.63 (views 2192)
74 24 ส.ค. 2563 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต.ค.63 (views 1751)
75 10 ส.ค. 2563 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (views 951)
76 31 ก.ค. 2563 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63) (views 1314)
77 30 ก.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ส.ค.63 (views 1607)
78 22 ก.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (views 1388)
79 11 ก.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 (views 7677)
80 3 ก.ค. 2563 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.63 (views 1522)
81 29 พ.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน มิ.ย.63 (views 1813)
82 30 เม.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน พ.ค.63 (views 1975)
83 9 เม.ย. 2563 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.63) (views 5718)
84 30 มี.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน เม.ย.63 (views 2189)
85 20 มี.ค. 2563 post พระราชทานยศ วาระ เม.ย.62 (views 1909)
86 3 มี.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน มี.ค.63 (views 1914)
87 28 ก.พ. 2563 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2563 (views 2401)
88 27 ก.พ. 2563 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เม.ย.63 (views 1404)
89 20 ก.พ. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2563 (views 1485)
90 6 ก.พ. 2563 post คำสั่งยศเดือน ก.พ.63 (views 1530)
91 5 ก.พ. 2563 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) (views 1283)
92 3 ก.พ. 2563 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 970)
93 15 ม.ค. 2563 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 2396)
94 6 ม.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ม.ค.63 (views 1695)
95 23 ธ.ค. 2562 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2562 (views 1460)
96 17 ธ.ค. 2562 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ สว. และ ผกก. วาระประจำปี 2562 (views 1466)
97 3 ธ.ค. 2562 post คำสั่งยศเดือน พ.ย. และ ธ.ค.62 (views 1971)
98 28 พ.ย. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2562 (views 4865)
99 26 พ.ย. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (เพิ่มเติม)(แพทย์) (views 1521)
100 11 พ.ย. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (เพิ่มเติม) (views 1984)
101 10 ต.ค. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2562 (views 2545)
102 4 ต.ค. 2562 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (views 1225)
103 4 ต.ค. 2562 post พระราชทานยศวาระ ต.ค.61 (views 1649)
104 3 ต.ค. 2562 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.62 (views 4245)
105 2 ต.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (views 3365)
106 2 ต.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.62 (views 2129)
107 1 ต.ค. 2562 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (views 1979)
108 10 ก.ย. 2562 post แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก ด.ต. 53 ปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 (views 880)
109 8 ก.ย. 2562 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 5 ก.ย.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ระดับ ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร.) (views 1623)
110 29 ส.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.62 (views 1784)
111 27 ส.ค. 2562 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต.ค.62 (views 1505)
112 22 ส.ค. 2562 post แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) (views 855)
113 18 ส.ค. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 1243)
114 8 ส.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 1577)
115 2 ส.ค. 2562 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62) (views 1240)
116 30 ก.ค. 2562 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 30 ก.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ที่ปรึกษาพิเศษ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.) (views 1299)
117 19 ก.ค. 2562 post การบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อประกอบการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 3921)
118 3 ก.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.62 (views 1824)
119 14 มิ.ย. 2562 post แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติม สมาชิก กบข. (views 1356)
120 4 มิ.ย. 2562 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา (views 1286)
121 28 พ.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.62 (views 1963)
122 13 พ.ค. 2562 post สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน (views 1514)
123 2 พ.ค. 2562 post พระราชทานยศวาระเม.ย.61 (views 2212)
124 1 พ.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.62 (views 1695)
125 23 เม.ย. 2562 post พระราชทานยศวาระ ต.ค.60 (views 1301)
126 9 เม.ย. 2562 post คำสั่งเงินเดือน เม.ย.62 (views 4789)
127 5 เม.ย. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561(วาระเดือนเมษายน) (views 1124)
128 29 มี.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561(วาระเดือนเมษายน) (views 1274)
129 27 มี.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.62 (views 1781)
130 27 มี.ค. 2562 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2561 (views 1726)
131 19 มี.ค. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2561 (views 1909)
132 4 มี.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.62 (views 2095)
133 27 ก.พ. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระ 2561 (views 6229)
134 25 ก.พ. 2562 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เม.ย.62 (views 1970)
135 15 ก.พ. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561(เพิ่มเติม) (views 1867)
136 12 ก.พ. 2562 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62) (views 1372)
137 3 ก.พ. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.62 (views 1795)
138 11 ธ.ค. 2561 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. (views 1379)
139 29 พ.ย. 2561 post พระราชทานยศ วาระ เม.ย.2560 (views 1501)
140 28 พ.ย. 2561 post คำสั่ง ยศ เดือน ธ.ค.61 (views 1690)
141 22 พ.ย. 2561 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 22 พ.ย.61 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (views 1580)
142 2 พ.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.61 (views 1863)
143 25 ต.ค. 2561 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561 (views 1824)
144 18 ต.ค. 2561 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 2098)
145 17 ต.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561 (views 3232)
146 2 ต.ค. 2561 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ( 1ต.ค.61) (views 3936)
147 1 ต.ค. 2561 post คำสั่ง ยศ ต.ค.61 (views 2084)
148 28 ก.ย. 2561 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. (วาระประจำปี 2561) (views 2084)
149 28 ก.ย. 2561 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 1305)
150 10 ก.ย. 2561 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 9 ก.ย.61 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.) (views 1219)
151 7 ก.ย. 2561 post แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก ด.ต. 53 ปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (views 806)
152 3 ก.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.61 (views 1734)
153 30 ส.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (views 1314)
154 20 ส.ค. 2561 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.61 (views 1771)
155 16 ส.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 (views 1258)
156 14 ส.ค. 2561 post เอกสารประกอบการประเมิน ต.ค.61 (views 1317)
157 8 ส.ค. 2561 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) (views 1869)
158 6 ส.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.61 (views 1681)
159 20 ก.ค. 2561 post แบบตรวจคุณวุฒิตาม มาตรฐาน JCI (views 1437)
160 6 ก.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.61 (views 2253)
161 29 มิ.ย. 2561 post การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมาตรฐาน JCI (views 1628)
162 7 มิ.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.61 (views 1637)
163 23 พ.ค. 2561 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (views 1435)
164 15 พ.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2560 (views 3556)
165 4 พ.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.61 (views 1868)
166 11 เม.ย. 2561 post ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (views 1519)
167 9 เม.ย. 2561 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.61) (views 3938)
168 3 เม.ย. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (views 1407)
169 29 มี.ค. 2561 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา (views 1939)
170 28 มี.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.2561 (views 2156)
171 22 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2560 (views 2629)
172 13 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้งยศ เดือน มี.ค. 2561 (views 2685)
173 2 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้ง ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2560 (views 4372)
174 27 ก.พ. 2561 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย. 2561 (views 2194)
175 12 ก.พ. 2561 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) (views 1745)
176 30 ม.ค. 2561 post ประกาศอาวุโส (เพิ่มเติม อาจารย์ (สบ 3)) (views 1572)
177 29 ม.ค. 2561 post คำสั่ง ยศ เดือน ก.พ.2561 (views 2137)
178 5 ม.ค. 2561 post คำสั่ง ว่าที่ยศเดือน ม.ค. 2561 (views 2461)
179 20 ธ.ค. 2560 post ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560 (views 2701)
180 15 ธ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 39 (views 1713)
181 14 ธ.ค. 2560 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (views 1948)
182 8 ธ.ค. 2560 post แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2558 (views 1900)
183 29 พ.ย. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560 (views 2938)
184 3 พ.ย. 2560 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย. 2560 (views 2460)
185 31 ต.ค. 2560 post หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศฯระดับ ผกก.ลงมาในสังกัด สตม. (views 1591)
186 30 ต.ค. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ ต.ค. 2559(เฉพาะผู้ได้รับยศ ระหว่าง 1 พ.ค. - 4 ต.ค.2559 (views 1980)
187 9 ต.ค. 2560 post คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง(1 ต.ค.2560) (views 4788)
188 5 ต.ค. 2560 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (views 2357)
189 28 ก.ย. 2560 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน 1 ต.ค. 2560 (ระดับนายพล) (views 1613)
190 25 ก.ย. 2560 post แบบฟอร์มภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป (views 2146)
สอบถามพาสเวิร์ดได้ที่งานทะเบียนพล โทร 6036,6037 (รวบรวมส่งภายในวันที่ 26 ก.ย. 2560)
191 11 ก.ย. 2560 post แบบบันทึกสมัครใจอบรม ด.ต.53 (views 1541)
192 30 ส.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งยศ เดือน ก.ย.2560 (views 2758)
193 20 ส.ค. 2560 post สอบถามความสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ใน ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา (views 2734)
ข้าราชการตำรวจรายใดสมัครใจ ให้ส่งบันทึกสมัครใจมาที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 23 ส.ค. 2560
194 14 ส.ค. 2560 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.2560 (views 2498)
195 7 ส.ค. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.วาระประจำปี 2560 (views 2672)
196 7 ส.ค. 2560 post เอกสารประกอบการประเมิน ต.ค. 2560 (views 1802)
197 4 ส.ค. 2560 post กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจฯ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (views 1662)
198 3 ส.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน สิงหาคม 2560 (views 2301)
199 3 ส.ค. 2560 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน (views 1660)
200 15 มิ.ย. 2560 post คำสั่งแต่งตั้ง ว่าที่ยศ พ.ต.ต. (views 2441)
201 12 มิ.ย. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ พ.ต.อ. (views 2043)
202 12 มิ.ย. 2560 post หลักเกณฑ์การเลื่อนไหล นายแพทย์(สบ 1)-(สบ 8) (views 3902)
203 31 พ.ค. 2560 post หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1957)
204 31 พ.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน มิ.ย. 2560 (views 2941)
205 15 พ.ค. 2560 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งระดับรอง สว. ลงมา (views 4986)
206 4 พ.ค. 2560 post คำสั่งยศเดือน พ.ค. 2560 (views 3264)
207 10 เม.ย. 2560 post คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. 2560) (views 4341)
208 31 มี.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน เม.ย. 2560 (views 2784)
209 13 มี.ค. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร.วาระ 2559(เพิ่มเติม) (views 3174)
210 9 มี.ค. 2560 post ตารางเก็บข้อมูลปริมาณงาน (views 2061)
211 2 มี.ค. 2560 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.2560 (views 2731)
212 28 ก.พ. 2560 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2560 (views 2316)
213 8 ก.พ. 2560 post เอกสารประกอบการประเมิน เม.ย. 2560 (views 1933)
214 3 ก.พ. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย. 2559 (views 2579)
215 1 ก.พ. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศเดือน ก.พ.2560 (views 2642)
216 31 ม.ค. 2560 post แบบฟอร์มข้อมูลภูมิลำเนา (views 2075)
217 13 ม.ค. 2560 post การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ (views 1760)
218 13 ม.ค. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 2043)
219 10 ม.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน ม.ค. 2560 (views 2664)
220 29 ธ.ค. 2559 post คำสั่ง พตส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (views 1789)
221 14 ธ.ค. 2559 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค. 2559 (views 2673)
222 3 พ.ย. 2559 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน พ.ย. 2559 (views 3106)
223 17 ต.ค. 2559 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. (views 2896)
224 10 ต.ค. 2559 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร.(วาระ 2559) (views 3371)
225 5 ต.ค. 2559 post คำสั่ง ยศ เดือน ต.ค. 2559 (views 3705)
226 5 ต.ค. 2559 post คำสั่่งเงินเดือน ต.ค. 2559 (views 4639)
Top