Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร.

โพสต์เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 13:05:55 | งานสวัสดิการ รพ.ตำรวจ

  • 10255 ครั้ง

           แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร.
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และทุกหน่วยถือปฏิบัติ 

 

- แนวทางปฏิในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ รพ.ตร.
 (ชนิดไฟล์ Doc) || (ชนิดไฟล์ PDF)


- แบบขอยืมเงินกองทุนสวัสดิการ
(ชนิดไฟล์Doc) || (ชนิดไฟล์ PDF)


- แบบขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ
(ชนิดไฟล์Doc.)|| (ชนิดไฟล์ PDF)


- แบบบันทึกขอรับเงินผ่านธนาคาร
(ชนิดไฟล์ Doc) || (ชนิดไฟล์ PDF)


- ใบแสดงความจำนงในการบริจาคเงิน
(ชนิดไฟล์ Doc) || (ชนิดไฟล์ PDF)

แชร์ข่าวนี้ :
Top