Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 14:50:31 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1801 ครั้ง

แบบคำร้อง (.pdf)

แบบคำร้อง (word)

หมายเหตุ

1. หน่วยงานในสังกัด บก.อก.รพ.ตร., วพ.รพ.ตร., นต.รพ.ตร., วพศ.รพ.ตร. ระดับ กก. ให้ เสนอ ผกก. (ภายใน 5   ม.ค.65) ลงนาม และระดับ บก. ให้เสนอ ผบก.ลงนาม (ภายใน 7 ม.ค.65)

2. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด รพ.ตร.  ระดับ กก. ให้ เสนอ หัวหน้ากลุ่มงานลงนาม (ภายใน 5   ม.ค.65) และระดับ บก. ให้เสนอ (สบ 6) ที่ดูแลแต่ละกลุ่มงานลงนาม (ภายใน 7 ม.ค.65)

3. ดร.รพ.ตร. ระดับ กก. ให้ เสนอ หัวหน้า ดร.รพ.ตร. ลงนาม (ภายใน 5   ม.ค.65) และระดับ บก.ให้เสนอ ผบก.ดร.รพ.ตร. ลงนาม (ภายใน 7 ม.ค.65)

4. กรณีช่วยราชการ ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานเดิม (ตามชื่อตำแหน่งที่สังกัด) เป็นผู้พิจารณา

5. เมื่อลงนาม ระดับ บก. ครบถ้วนแล้วส่งไปยัง บก.อก.รพ.ตร.(ผ่าน ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร.) ภายใน 7 ม.ค.65

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top